Nieuwe nota Democratisch Zaanstad pleit voor invoering van P+Fiets

Foto: Fietsnota Democratisch Zaanstad

Zaanstad heeft een Mobiliteitsthermometer nodig en daarbij een Meerjarenplan Fiets, schrijft Democratisch Zaanstad in de nieuwe Fietsnota van de partij. Met daarin ook een pleidooi voor een het invoeren van het P+Fiets concept in Zaanstad, en met name in Zaandam Zuid.

Dat deel van de stad zal in de toekomst veel meer bezoekers gaan trekken, met de ontwikkeling van het Hemnrugterrein en de voorziene opening van een Ikea-vestiging. Een P+Fiets-locatie kan ervoor zorgen dat het geen logistieke nachtmerrie wordt, aldus DZ. Het gaat om een plek waar weggebruikers de auto veilig kunnen parkeren en per (huur)fiets verder kunnen naar hun bestemming.

Het idee erachter is dat de auto wordt gebruikt tot het punt waar de auto het snelst is, de rand van de stad. Daar wordt overgestapt op het dan snelste vervoermiddel, de fiets. Het P+Fiets concept is interessant voor een stad als Zaanstad, dat onvoldoende frequent ov vanaf de randen van de stad voor een Park+Ride (een ov-frequentie van zes keer per uur naar alle hoeken en gaten van de gemeente is dan het minimum) heeft.

Als voordelen van P+Fiets voor de gebruiker worden genoemd:

 • Geen wachttijden voor bus of tram; de fiets is meteen beschikbaar,
 • Geen parkeerprobleem op de eindbestemming; de fiets kan altijd voor de deur worden geparkeerd,
 • De fiets is het snelste vervoermiddel in de stad,
 • Flexibiliteit in reistijd: je kunt met de fiets terug naar de auto, zelfs al rijden de trams en bussen allang niet meer,
 • Fietsen is gezond, flexibel en handig.

Als voordelen voor de samenleving worden genoemd:

 • Fietsen draagt bij aan schonere lucht en daarmee een beter binnenstedelijk woon- en leefmilieu,
 • Er zijn minder, vaak dure parkeerplaatsen nodig op de bestemming of in het stadscentrum,
 • Op vrijwel elk schaalniveau is P+Fiets te realiseren,
 • Het is relatief goedkoop te realiseren,
 • P+Fiets is gemakkelijk uit te breiden,
 • P+Fiets is stand alone realiseerbaar, er hoeven geen aanvullende voorzieningen te komen, zoals aanvullend ov,  Vaak is dubbelgebruik van parkeerplaatsen te bereiken

Als locatiekenmerken:

 • De P+Fiets-locatie ligt op een logische route van de invalswegen naar het centrum of de plaats van bestemming (bijvoorbeeld een bedrijvenconcentratie of toeristische atractie).
 • Een afstand van maximaal drie tot vijf kilometer tot belangrijke bestemmingen (werken, winkelen en dergelijke) is acceptabel om per fiets te overbruggen. Langer zou kunnen, maar dan lijkt de e-bike een verstandiger keuze.
 • Parkeren op een P+Fiets moet een duidelijk kostenvoordeel bieden (bijvoorbeeld Den Bosch: twee euro per dag op de P+Fiets tegenover twee tot 2,20 euro per uur voor autoparkeren in het centrum).
 • Aansluiting op een aantrekkelijk, comfortabel en veilig stedelijk fietsnetwerk.

Voorzieningen moeten er ook zijn op en nabij de Park en Bike:

 • Gebruikers moeten snel en gemakkelijk over een fiets kunnen beschikken. Dat kan een huur/leenfiets zijn, maar ook een eigen fiets die daar gestald is of een vouwfiets die wordt meegenomen.
 • Garantie van fietsbeschikbaarheid.
 • Fiets en auto moeten veilig gestald kunnen worden, zo mogelijk met een vorm van bewaking.
 • Een mogelijkheid is de P+Fiets te combineren met P+R. Deze combinatie lijkt echter beperkt kansrijk. Een bezwaar kan zijn dat de overheid vaak zwaar geïnvesteerd heeft in het ov en de P+R. Het toevoegen van een succesvolle P+Fiets van enige substantie kan dan een concurrent zijn voor het ov. Bovendien lijkt het moeilijker om hier marktpartijen in geïnteresseerd te krijgen.

Democratisch Zaanstad heeft er moeite mee dat Zaanstad nog altijd de gemeentelijke fietsnota uit 2007 als leidraad hanteert, gezien bijvoorbeeld de opmars van de elektrische fiets en de toename van het aantal forenzen dat dagelijks richting Amsterdam rijdt. ‘Ook op fietsgebied moet Zaanstad nodig met haar tijd mee.’ Zo heeft Amsterdam het Meerjarenplan Fiets 2017-2022.

In de komende raadsperiode wil DZ zich inzetten voor fietsveiligheid in Zaanstad en voor een goede balans tussen snel- en langzaam verkeer, staat in de nota. Gedacht wordt daarbij aan:

 • Geasfalteerde fietspaden,
 • Fietspaaltjes, betonnen paaltjes, varkensruggen, fietssluizen weg,
 • Bij herindeling van buurten/wijken zoveel mogelijk fietsstraten realiseren,
 • Doorgaan met realiseren van meer en betere gratis stallingsmogelijkheden bij winkelgebieden en stations,
 • Verbeteren van bestaande fietstunnels,
 • Verbeteren van oversteekplaatsen zoals bij de guisweg in Zaandijk en het Vlietsend in Krommenie,
 • Overleg met de gemeente Amsterdam voor een tweede Hempont in de spits,
 • Verbeteren van fietsveiligheid op doorgaande wegen, zoals de ringweg in Westerkoog door middel van de herinrichting van de weg (fietsstraten) en snelheidsremmende voorzieningen voor snelverkeer.

Daarvoor wil de partij cijfers zien. Want hoeveel mensen bewegen zich eigenlijk door onze gemeente en hoe? Hoeveel per auto, OV, (E-)fiets, bromfiets, lopend? Hoeveel daarvan zijn forenzen die hier werken? Worden het er meer of minder? Waar in Zaanstad zijn die bewegingen hoger of lager en wat zijn de infrastructurele problemen die zich daar voordoen? ‘Beleidsmakers, gemeenteraad en burgers dienen deze zaken te weten,’ aldus DZ.

Vierjaarlijkse rapportage

Democratisch Zaanstad ziet graag een vierjaarlijkse rapportage over wat de gemeente heeft gedaan aan infrastructuur en over hoe is ingesprongen of op korte termijn wordt inspringen op nieuwe ontwikkelingen als elektrische (bak)fietsen en speedpedelecs.

De mobiliteitsthermometer van Amsterdam laat zien dat alleen al uit Zaanstad 20.000 forenzen per jaar naar de hoofdstad reizen. Daarvan gaan 3000 op de fiets. Om automobilisten uit de wijde omgeving te verleiden de fiets te pakken voor woon-werkverkeer vind de fractie van DZ het hoog tijd voor een tweede Hempont in de spitsuren.

De nieuwe regering trekt 100 miljoen euro extra uit voor co-financiering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij ov-knooppunten en daar moet Zaanstad volgens DZ gebruik van maken. ‘De aansluiting tussen Zaandam en Amsterdam kan op deze voor forenzen belangrijke fietsroute veel sneller, comfortabeler, veiliger en dus beter. Dit is in de zomer wezenlijk aangetoond, toen er een tweede Hempont werd ingezet wegens werkzaamheden aan de A10.’

Bellen en appen

Wat de fractie ook mist in Zaanstad zijn acties tegen het bellen en appen tijdens het fietsen. ‘Vooral tijdens de spitsuren is het overduidelijk dat het nog altijd slecht is gesteld met de kennis van de verkeersregels van zowel schoolgaande jeugd, ouders die kinderen naar school brengen en forenzen. Ondanks regelmatige fietsverlichtingacties rijdt het overgrote deel van de Zaanse fietsers zonder licht of met zeer slechte verlichting, kent men de voorrangsregels niet en wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van mobiele telefoons tijdens het rijden,’ constateert de partij.

Verkeersles

Democratisch Zaanstad denkt dat er veel te winnen valt met regelmatiger verkeeronderwijs op basis- en middelbare scholen. In januari zijn de gemeente Amsterdam, het GVB en de Vervoersregio Amsterdam de campagne ‘Superbelangrijk’ gestart, die voetgangers en fietsers het gebruik van de smartphone in het verkeer moet ontmoedigen. ‘Onbegrijpelijk’ dat Zaanstad daarbij niet is aangehaakt, aldus DZ.

Blikvangers

Er is in de nota ook aandacht voor zwerfafval. ‘Toeristen, forenzen en ander fietsverkeer hebben in Zaanstad de mogelijkheid om van het Noordzeekanaal naar Uitgeest te fietsen. Gezien het vele zwerfafval wordt dit veelvuldig gedaan. Wanneer men aan de andere kant van het kanaal richting Spaarndam-Haarlem fietst, komt de fietser regelmatig blikvangers tegen, die zichtbaar gebruikt worden. Je vindt nauwelijks zwerfafval langs de fietspaden, maar wel in de blikvangers. Democratisch Zaanstad is een groot voorstander van dergelijke blikvangers langs de Zaanse fietspaden.’

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen