Ontwikkelaars Sluiskwartier in verzet tegen windturbines

Foto: Wikimedia / Rodeleeuw

Projectontwikkelaars dreigen zich terug te trekken uit projecten in de Achtersluispolder als Amsterdam het voornemen doorzet om drie enorme windturbines te bouwen bij de Noorder IJplas. Het is waar Zaanstad al heel lang bang voor is.

Er moeten vele honderden woningen komen op het deels van kleur verschietende bedrijventerrein, maar volgens Het Parool staan die plannen onder druk vanwege de omstreden windmolens. De projectontwikkelaars die in het Sluiskwartier de woningen zouden neerzetten hebben zich per brief gericht tot de partijen die onderhandelen over een nieuw provinciebestuur, aldus de Amsterdamse krant. Voor de bouw van de turbines is een vergunning aangevraagd, die nog niet is beoordeeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Cookieinstellingen