Helemaal onderaan wat betreft groen in onze straten

Het Vijfhoekpark in Zaandam.
Het Vijfhoekpark in Zaandam.
Foto: Google / Koogie55

Zaanstad heeft volgens de jaarlijkse Atlas voor gemeenten van Altas Research de minst groene straten van 50 onderzochte grote gemeenten. We worden voorafgegaan door Den Haag en Velsen, waar het ook bedroevend gesteld is met groen in de bebouwde omgeving. Amstelveen gaat aan kop, gevolgd door Emmen en Delft.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel: daar waar Amsterdam (met stip) uit de bus komt als aantrekkelijkste gemeente om te wonen, daar staat Zaanstad op een acceptabele veertiende plek. Arnhem heeft volgens de nieuwste Atlas de grootste zogenoemde groenblauwe aantrekkelijkheid, gevolgd door Zwolle en Velsen. In Groen en Blauw staat Zaanstad wat dat betreft op plek 24.
In de Atlas voor gemeenten 2023 worden de gemeenten op meer dan 50 indicatoren met elkaar vergeleken en wordt voor veel van die indicatoren ook de ontwikkeling in de tijd getoond. Hoe ontwikkelt de bevolking zich als je inzoomt op verschillende leeftijdsklassen en segmenten? Hoe is het gesteld met de werkloosheid voor verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus? En welke factoren dragen het meeste bij aan de aantrekkelijkheid van gemeenten?

Arnhem aan kop

Ingezoomd wordt ditmaal op de de aanwezigheid van groen en blauw: natuur op het land en water. Mensen zijn niet alleen bereid om te betalen voor een woning in een wijk met veel groen of blauw, maar ook voor een woning op een plek met veel groen en blauw binnen acceptabele reistijd, geeft de Atlas aan. ‘Arnhem combineert een gunstige ligging ten opzichte van de Veluwe met grote stukken groen en blauw in de wijken in de stad.’

Afstand tot verkoeling

Onderzocht werd ook een gegeven dat in een opwarmende wereld steeds belangrijker word, de afstand tot verkoeling. ‘Het groen en blauw in de straat blijkt nu nog van beperkte invloed op de woonaantrekkelijkheid. Wel blijkt het samen te hangen met geringere hittestress in steden. In straten met veel groen en blauw is de verwachte impact van hitte kleiner, doordat het groen en blauw schaduw en verkoeling biedt,’ aldus de onderzoekers. Voor de beste plek moeten we wat dit betreft naar het Drentse Emmen, gevolgd door Hoorn en Hengelo. Zaanstad staat op plek 36: helemaal onderaan bingelt Haarlem.

‘Ouderen zijn bijzonder gevoelig voor hittestress en zullen dus veel baat hebben bij koelere straten in een veranderend klimaat. Juist in tijden van vergrijzing, waarin daarnaast wordt verwacht dat ouderen langer thuis blijven wonen, kan groen en blauw in de straat helpen om die beleidsdoelstelling te verwezenlijken. In Emmen is het aandeel woningen dat meer dan 300 meter van verkoeling af staat het kleinst. De gemeente heeft ook, op Amstelveen na, het grootste aandeel groen in de straat .’

Cookieinstellingen