Tien vierkante meter per Oekraïner in flexwoning Assendelft

Foto: Gemeente Zaanstad

De jaloezie en de rancune spatte er soms af bij berichten over de flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen aan de Noorderveenweg in Assendelft: ‘Nu kan opeens alles, waarom niet voor onze kinderen?’ Nou, dit is wat ze krijgen: de woonoppervlakte van de tweepersoons woningen is 21 vierkante meter en die voor vier personen 41.

In totaal kunnen maximaal 192 Oekraïners worden opgevangen in de flexwoningen, waarvan 32 kleine en 32 grotere units. Het is een zelfstandige manier van opvangen: er zal geen locatiemanager zijn maar wel een huismeester als eerste aanspreekpunt voor allerlei zaken en is er ruimte voor onder andere een inloopspreekuur voor vragen over zorg en begeleiding door het Leger des Heils en de relatiemanagers Oekraïne opvang.

Verdeling nu

Op 1 januari dit jaar verbleven er 308 Oekraïners in de gemeentelijke opvang, waarvan zeven in een woning van Baloe in Wormerveer, 45 in schoolgebouw Et Buut in Zaandam en 256 op de boten aan de Havenstraat. Daarnaast worden 256 Oekraïners opgevangen door particulieren, op 93 adressen. Niet al die vluchtelingen kunnen worden gehuisvest in een flexwoning. Daarom zijn voor een zorgvuldige toewijzing van de woningen diverse scenario’s bedacht. Een belangrijke aspect was of voorrang zou worden gegeven aan de mensen in de gemeentelijke opvang, de particuliere opvang of een combinatie hiervan. Ook is een aantal toewijzingscriteria opgesteld.

De criteria

Zaanstad heeft voor die critera advies ingewonnen bij Purmerend en Amsterdam, die al eerder woonunits aan Oekraïners hebben toegewezen. ‘Zij gaven aan dat over elke vorm van toewijzing discussie zal blijven,’ lieten die weten, zo schrijft het college aan de raad. Uiteindelijk zijn volgende uitgangspunten gehanteerd:
 • De bezettingsgraad van de flexwoningen moet zo hoog mogelijk zijn;
 • De bewoners moeten zo zelfstandig mogelijk functioneren;Overlast in de buurt moet zoveel mogelijk voorkomen worden;
 • Bewoners moeten, voor zover mogelijk, voor een wat langere tijd in de woonunits
  kunnen en willen blijven verblijven;
 • Voor gezinnen met kinderen is zelfstandig kunnen verblijven van het grootste belang.

Op basis van deze uitgangspunten, zijn, rekening houdend met de oppervlaktes van de
woonunits de volgende toewijzingscriteria opgesteld:

 • De vierpersoonswoningen zijn voor gezinnen van maximaal vier of vijf personen, indien de vijfde persoon jonger is dan twee jaar;
 • De tweepersoons woningen zijn voor gezinnen van twee personen. Bij voorkeur
  niet voor alleenstaanden en niet voor twee individuen;
 • De bewoners zijn al minimaal een half jaar in Nederland en zelfredzaam. Dit wil
  zeggen dat zij al ‘geland’ zijn in Nederland en zelfstandig kunnen functioneren;
 • De bewoners hebben geen problematiek wat betreft verslaving, gedrag en/of
  geestesgesteldheid;
 • De bewoners vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïners. Dit betekent dat zij of de Oekraïense nationaliteit hebben of een geldige permanente Oekraïense verblijfsvergunning;
 • De bewoners staan ingeschreven in Zaanstad en zijn voornemens nog minimaal drie maanden te blijven.

Aanmelden voor een flexwoning kon tot 8 maart en na de sluitingsdatum waren er 71 geldige aanmeldingen binnen. De aanmeldingen zijn gecontroleerd op de toewijzingscriteria. Twee aanmelders hebben zich alsnog teruggetrokken en veertien aanmeldingen zijn om verschillende redenen afgekeurd: niet ingeschreven in Zaanstad (twee keer), alleenstaand (negen keer) en mogelijke overlast (drie keer).

Leeftijdsopbouw

Er zijn op dit moment 32 tweepersoons- en 30 vierpersoonswoningen toegekend. Het gaat in totaal om 167 mensen; 92 uit de gemeentelijke opvang en 75 uit de particuliere opvang. Onder hen zijn 36 kinderen tot achttien jaar, waarvan zeven jonger dan vijf jaar, veertien in de basisschoolleeftijd en vijftien tussen twaalf en achttien. De hoofdbewoners variëren in de leeftijd van 20 tot 72 jaar. Op dit moment zijn er nog twee vierpersoonswoningen over. De verwachting is dat deze snel worden toegewezen aan Oekraïners uit Zaanstad.

Cookieinstellingen