Vergunning voor 26 zonnepanelen op dak van monument in Wormerveer

Foto: Google Street View

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van 26 zonnepanelen op het gemeentelijke monument aan de Zaanweg 46, 46 A en 46 B in Wormerveer.

De voormalige fabrikantenwoning van Jan Vis Albertz. uit 1897 was later deels in gebruik als dansstudio. Het is enkele jaren geleden gesplitst in drie koopappartementen. Omdat de panelen van buitenaf zichtbaar zijn, gelden voor het aanbrengen ervan bepaalde algemene regels. Als daaraan wordt voldaan mogen ze vergunningvrij worden aangebracht.

Om zonnepanelen en -collectoren vergunningvrij te mogen plaatsen gelden de volgende voorwaarden:

  • Ze moeten op een dak worden geplaatst;
  • De collector of het paneel moet een geheel vormen met de installatie voor het opslaan van het water respectievelijk het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet die installatie in het betreffende gebouw worden geplaatst;
  • Komt de zonnecollector of het -paneel op een schuin dak, dan geldt dat de toevoeging niet mag uitsteken, hij direct op het dak moet worden geplaatst en dat de hellingshoek dezelfde moet zijn als die van het dakvlak;
  • Op een plat dak geldt dat de collector of het paneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als de collector of het paneel hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.

Bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht is de plaatsing iets ingewikkelder, maar soms toch wel vergunningvrij mogelijk. U kunt er gemakkelijk achterkomen wat de mogelijkheden zijn via de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

Excessenregeling

In de Welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen. Vergunningvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Wel geldt de zogenoemde ‘excessenregeling’ die het een gemeente mogelijk maakt op te treden indien het uiterlijk van bouwsels ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Burenrecht

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Daarin is feitelijk niets anders vastgelegd dan de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven u (wettelijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw voorgenomen bouwplannen.

Reacties