Nieuw centrum Westerkoog klaar voor beoordeling

Foto: Gemeente Zaanstad

Het Centrumplan Westerkoog begint steeds meer vorm te krijgen: het college heeft een klap gegeven op het ontwerpbestemmingsplan. Dat wordt vanaf 1 maart ter inzage gelegd. In het plan zijn sociale en middelhuurappartementen en vrije sector (koop)appartementen opgenomen.

Binnen het Centrumplan Westerkoog gaat Sens Real Estate appartementen bouwen met voorzieningen op de begane grond. Dat gebeurt op de plek van sporthal de Sprong die in 2016 afbrandde. Woningcorporatie Parteon gaat buurtcentrum De Vuister slopen en daar een nieuw buurtcentrum met daarboven appartementen voor in de plaats bouwen. De gemeente richt het openbaar gebied opnieuw in, waarbij veel aandacht besteed wordt aan parkeren, groene en duurzame oplossingen en klimaatadaptatie.

Het project van Parteon.

 

De herontwikkeling van het hart van Westerkoog is onderverdeeld in twee deelplannen. In deelplan 1, op de locatie van de Sprong zijn in totaal 77 woningen opgenomen, waarvan 20 sociale huurappartementen en 57 vrije sector (koop)appartementen. Deelplan 3 is een woongebouw met op de begane grond een wijkcentrum, op de plek van De Vuister. Op de verdiepingen daarboven komen 40 appartementen, waarvan 20 sociale huurappartementen en 20 middeldure huurappartementen.

Meer schaduw

Op een deel van de nieuwe gebouwen komen groene daken en in de openbare ruimte worden nieuwe bomen geplant. De boomkruinbedekking neemt daardoor toe van 30  naar ruim 40 procent. Hierdoor komen er meer koele plekken in het gebied. ‘Bomen en ander groen zorgen voor een fijne èn koelere leefomgeving. Ik ben blij dat bij de ontwikkelingen in Westerkoog fijne woningen én groen hand in hand gaan,’ zegt wethouder Wessel Breunesse.

In een eerder ontwerp waren tien semi-bungalows bedacht op de groenstrook aan de westkant van de Westerkoogweg. Deze bungalows uit deelplan 2 komen te vervallen: de ruimte wordt ingericht als ecologische verbindingszone en draagt zo bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Het plan van Sens Real Estate.

 

Er komen 55 privéparkeerplaatsen voor bewoners in het deelplan van Sens Real Estate en 164 parkeerplekken in de openbare ruimte. Voor een deel van de parkeerplekken zullen grasbetonklinkers worden gebruikt, waar planten tussen kunnen groeien en regenwater goed kan weglopen.

Naast de woningen en het nieuwe buurtcentrum wordt in het bestemmingsplan ruimte vrijgemaakt voor de nieuwe Sportschool Westerkoog en voor de huisvesting van het Sociale Wijkteam. Deze zijn nu nog ondergebracht in de Vuister en zullen in de nieuwe plannen naar de nieuwbouw van Sens gaan.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen