Overzicht provincie kwaliteit eigen wegen en fietspaden

Foto: Provincie Noord-Holland

De provincie heeft in beeld gebracht hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid, de doorstroming en het effect op de leefbaarheid en de natuur van haar wegen (645 kilometer) en het grootste deel van haar fietspaden (384).

De provinciale wegen in Noord-Holland zijn grotendeels aangelegd tijdens de wederopbouw in de jaren 50 van de vorige eeuw en daarom allemaal min of meer gelijktijdig toe aan groot onderhoud of vervanging. ‘We investeren ieder jaar zo’n 100 miljoen euro, puur om de bestaande infrastructuur in stand te houden. Daarnaast willen we het gemakkelijker maken om de fiets, de bus of de benenwagen te pakken, de luchtkwaliteit verbeteren, geluidsoverlast verminderen en natuurverbindingen maken. Dat vraagt om flinke investeringen bovenop het benodigde onderhoud,’ aldus Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid Jeroen Olthof. ‘Omdat er geen geld is om al die ambities tegelijk waar te maken, moeten we prioriteren. Deze overzichten helpen om daarin goed onderbouwde keuzes te maken.’

Reacties

Cookieinstellingen