Zaanstad moet nog eens 150.000 euro vinden voor het project Zaanbrug

Foto: Provincie Noord-Holland

Wat in een huishouden en ook in veel bedrijven heel gewoon is, namelijk geld dat voor voor een niet-gerealiseerde uitgave gereserveerd was gebruiken voor een ander noodzakelijk doel, is bij de overheid een doodzonde. Elk potje heeft een etiket en dat bepaalt of het deksel opengaat.

Zaanstad loopt er weer eens tegenaan in wat de zoveelste aflevering van de soap rond de Zaanbrug dreigt de worden. De gemeente had nog geld van de provincie te goed uit de regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen, voor niet op tijd gereed gekomen projecten, en wilde dat doorschuiven naar de begroting voor de brug tussen Wormerveer en Wormer.

Ned Benedictweg

Meer concreet: naar de duurzame herinrichting van de Ned Benedictweg (foto hieronder), die sowieso door de bouw van de nieuwe Zaanbrug tijdelijk moet worden aangepast in verband met het toenemende verkeer, maar die bovendien in de toekomst met alle nieuwbouwplannen voor het noorden van Wormerveer – en die van Wormerland aan de overkant van de Zaan – een steeds belangrijkere ontsluitingsfunctie zal krijgen.

De provincie zette er een streep door: het verkeerde etiket, het potje blijft gesloten.

De projecten die Zaanstad heeft ingediend voor HIRB-subsidie hangen samen met het bedrijventerrein Molletjesveer-Noord en zijn op die basis beoordeeld. ‘Omlabelen’ van subsidiegeld is volgens de juristen in Haarlem niet mogelijk als niet wordt voldaan aan de letter van de regeling, omdat ook concurrerende projecten daarop zijn afgerekend.

En omdat de herinrichting van de Ned Benedictweg (de N514) geen directe relatie meer heeft met het herstructureren van het bedrijventerrein, maar met de vervanging van de Zaanbrug, gaat het feest niet door.

Zaanstad argumenteert echter dat van ‘omlabeling’ helemaal geen sprake is. Het geld voor de projecten waarvoor subsidie was verkregen op grond van de HIRB en die niet zijn uitgevoerd, is teruggegaan naar de provincie en is dus nu beschikbaar voor een ander doel. Geen nieuw etiket dus, maar een heel nieuw potje.

Haarlem niet overtuigd

Deze zienswijze heeft Haarlem echter niet kunnen overtuigen, waardoor er werderom een gat in de begroting ontstaat van – ditmaal – 870.000 euro. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit aan te pakken:

  • Terugvallen op tijdelijke verkeersmaatregelen aan de (provinciale) Ned Benedictweg. Dan kan een besparing van anderhalve ton op het project Vernieuwen Zaanbrug niet gehaald worden en moet voor dit veel kleinere bedrag een oplossing gevonden worden. Het nadeel van dit scenario is dat de Ned Benedictweg twee keer op de schop moet, waardoor het verkeer van en naar Wormerland hinder ondervindt en het bedrijventerrein Noorderveld twee keer moeilijk bereikbaar is.
  • Vasthouden aan duurzame verkeersmaatregelen aan de Ned Benedictweg en de aanpalende gemeentelijke wegen, waarbij de Ned Benedictweg na aanpassing in beheer en onderhoud overgedragen wordt aan de gemeente Zaanstad. Dit is maatschappelijk gezien de beste oplossing omdat de weg dan in één keer goed kan worden aangepakt en de ontsluiting van de twee gemeenten en van het bedrijventerrein toekomstbestendig is. Maar dan moet wel die 870.000 euro ergens gevonden worden. Door Zaanstad, want de provincie is niet bereid om nog meer geld in de brug en omgeving te steken en Wormerland heeft het niet.

Alles overwegende kiest het college voor de eerste optie, waar de gemeenteraad zich ook nog over moet uitspreken.

Het oorspronkelijke tekort op het totale project Vernieuwen Zaanbrug was 3,4 miljoen euro, waarvan Zaanstad er 1,3 miljoen voor haar rekening neemt.

Reacties

article
11131
Tekort van 'slechts' anderhalve ton voor project Zaanbrug, maar dan wel Ned Benedictweg tweemaal op de schop
Wat in een huishouden en ook in veel bedrijven heel gewoon is, namelijk geld dat
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/11131/zaanstad-moet-nog-eens-150-000-euro-vinden-project-zaanbrug/
2018-02-09T11:06:14+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/02/09104522/CiU3TQsUkAEeZLR-provincie-NH.jpg
Actueel