Dam tot Dam fietsroute gaat bijna twee keer zoveel kosten

Een impressie van de brug.
Een impressie van de brug.
Foto: 3vium.eu

De toekomstige Dam tot Dam fietsroute met een beweegbare brug over Zijkanaal H valt veel duurder uit dan eerder geraamd. Dat is een forse tegenvaller voor Zaanstad, één van de geldschieters. Het CDA pleitte er eerder al voor om het project maar af te blazen, toen de kostenstijging nog niet bekend was. De route is volgens de partij overbodig.

De gedachte achter het fietspad is dat dat een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk opvult, het landelijke gebied van de Noorder IJplas verbindt met de omringende stedelijke omgeving, het gebied op de kaart zet en de eerste opmaat vormt voor het stadspark dat bij de geplande woningen in de Achtersluispolder en de Amsterdamse wijk Haven-Stad is ingetekend. Afgelopen juni leek het er nog op dat het project volgens de planning kon worden aanbesteed, maar luttlele maanden later is alles anders. Voor het project is 9,4 miljoen euro gereserveerd, maar daar moet volgens de laatste cijfers maar liefst negen miljoen bij.

Het extra geld is een gevolg van de inflatie, een toename van voorziene kosten, de inschatting van toekomstige prijsstijgingen, een verandering van het technisch ontwerp, een ophoging van de risicoreservering en hogere engineeringkosten. ‘De kostenstijging is dermate groot dat via een quickscan verkend wordt of er alternatieve scenario’s mogelijk zijn die tot een lagere prognose voor de totale kosten kunnen komen,’ schrijft wethouder Gerard Slegers nu aan de raad. Gekeken wordt naar andere varianten voor de brug over Zijkanaal H, andere verbindingen dan een brug over Zijkanaal H, geen verbinding over Zijkanaal H, het zoeken van andere dekkingsbronnen en het (tijdelijk) stopzetten van het project.

Reacties

Cookieinstellingen