Ruilhandel Schiphol met door PFOS vervuilde grond

Foto: Wikimedia / François Goglins

Schiphol probeert al sinds 2017 grond die volzit met het gevaarlijke PFOS te storten in buurgemeenten, waaronder Zaanstad. Dit blijkt onder meer uit een zienswijze van Schiphol op de Nota bodembeheer van de gemeente Haarlemmermeer, meldt SchipholWatch.

De luchthaven probeert ‘op slinkse wijze de inmiddels achterhaalde en te soepele normen voor PFOS-vervuiling die de provincie Noord-Holland en Haarlemmermeer opstelden voor Schiphol ook te laten gelden voor de beoogde stortgebieden in de buurgemeenten,’ aldus het artikel. Dat wordt verwoord als ‘uitbreiding van beheergebieden’ voor onder meer perfluoroctaansulfonaat, die op de regionale Bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staan. Inclusief Zaanstad.

Het gaat om een soort ruilhandel: de normen van Haarlemmermeer staan toe dat gifgrond mag worden gestort op plekken waar de bodem toch al verontreinigd is en Haarlemmermeer biedt aan om ook gifgrond uit andere gemeenten te accepteren, mits  zij zelf de gifgrond van Schiphol accepteren en hiervoor dezelfde soepele normen te hanteren die Haarlemmermeer ‘als voorloper’ heeft opgesteld. Amsterdam heeft al toegehapt.

Reacties

Cookieinstellingen