Schiphol mag verder met lozingen uiterst riskante gifstof

Foto: Twitter / Schipholwatch

Schiphol mag afvalwater met het kankerverwekkende perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) blijven lozen op een sloot die in verbinding staat met andere oppervlaktewateren in de regio. De reden: de mate van vervuiling is al zó hoog dat deze lozingen er ook nog wel bij kunnen.

Dit blijkt uit een uitspraak in hoger beroep van de Raad van State, meldt Schipholwatch. Een aantal vastgoedontwikkelaars had de zaak aangespannen vanwege de gezondheidsgevaren die de lozingen opleveren voor hun medewerkers. Schiphol diende op 2 augustus 2018 een aanvraag in om water met daarin zeer zorgwekkende stoffen te mogen lozen op een sloot ten zuidwesten van de Koolhovenlaan in Schiphol-Rijk. Die vergunning werd verleend tot 1 januari 2024. Het water dat Schiphol in de sloot laat lopen, is afkomstig van een opslagplaats voor grond die met PFOS is vervuild.

Het regenwater dat neerkomt op het depot wordt opgevangen in een ondergronds (lekkend) bassin en vervolgens geloosd in de sloot met maximaal 38.000 liter per etmaal. Volgens de vergunning mag er niet meer dan 0,1 microgram PFOS per liter water inzitten. De 0,1 microgram per liter is een ruime vrijstelling voor Schiphol. Uit onderzoek van RIVM blijkt namelijk dat 80 procent van de vis al sterft bij een concentratie van 0,01 microgram per liter – bij een tien keer lagere concentratie dus.

Gebreken

De klagers in de zaak melden dat de opslagplek van de gifgrond bouwkundige gebreken vertoont in de voorzieningen die de bodem moeten beschermen. Daardoor bestaat een groot risico op lekkage en kan de verontreiniging zich verspreiden via het grondwater. Ondanks alle gevaren mag Schiphol tot 2024 gewoon doorgaan met de lozingen. ‘De lozingen leiden immers niet tot een significante of meetbare bijdrage aan het PFOS-gehalte dat al aanwezig is in het watersysteem,’ zo beargumenteert de Raad van State het. ‘Niet in geschil is dat het aanwezige PFOS-gehalte in de poldersloot veel hoger is dan het doel van 0,00065 µg/l en dat de lozingsnorm van 0,1 µg/l in zoverre geen waarneembare verslechtering van de waterkwaliteit zal opleveren.’

Uiterst schadelijk

PFOS is een nauwelijks afbreekbare stof die sinds 1949 door het inmiddels beruchte bedrijf 3M wordt geproduceerd en onder meer wordt gebruikt in hydraulische leidingen van vliegtuigen en in brandblusschuim. De stof is zo gevaarlijk dat deze nog slechts mag worden toegepast in een beperkt aantal producten. De maximaal toegestane concentraties zijn keer op keer verlaagd, naarmate de gezondheidsrisico’s duidelijker werden. PFOS is uiterst schadelijk voor mens en dier.

Het goedje verstoort de werking van het hormonale stelsel, zorgt voor een verhoogd cholesterolgehalte, verhoogt de resistentie tegen insuline en heeft impact op het immuunsysteem – het weerstandsvermogen van mens en dier tegen ziektes. Verder veroorzaakt het vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen, verhoogt het de kans op hoge bloeddruk bij zwangere vrouwen en een verminderd geboortegewicht. Ook is de stof kankerverwekkend.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen