Plannen noordelijk deel Hembrug klaar voor de raad

Foto: Gemeente Zaanstad / BURA 2022

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het noordelijke deel van het Hembrugterrein zijn klaar voor de beoordeling door de gemeenteraad.  Wethouder Wessel Breunesse laat weten er trots op te zijn. ‘Het Hembrugterrein is een unieke plek, waar in de toekomst wonen, werken, kunst, cultuur en natuur hand in hand gaan.’

Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt de basis gelegd voor het woningbouwprogramma in het noordelijke deel van het Hembrugterrein. Daar worden in een groene omgeving, met respect voor erfgoed en natuur meer dan 950 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen gerealiseerd. Minstens 20 procent van de woningen is bestemd voor de sociale huur. Zaanstad doet voor de ontwikkeling van het terrein een aanvraag voor de Regeling Woningbouwimpuls vierde tranche.

Uit het Beeldkwaliteitsplan Hembrug.

 

Sinds de vernietiging van het eerdere bestemmingsplan in 2019 door de Raad van State is hard gewerkt aan een Masterplan voor het Hembrugterrein. Op basis van het Masterplan Hembrug is in overleg met ondernemers en bewoners op en rondom het terrein (waaronder de havenbedrijven Westpoort en de Port of Amsterdam) een zo’n evenwichtig mogelijk  stedenbouwkundig plan gemaakt voor het noordelijke deel van het voormalige terrein van defensie. Ook het definitieve Beeldkwaliteitsplan Hembrug is door het college goedgekeurd. Dat is een uitwerking van de al in 2016 opgestelde  Gebiedspaspoorten voor het Hembrugterrein.

Projectdirecteur Sabine Renders van ontwikkelaar Hembrug Zaandam is tevreden over het proces: ‘Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan zijn de ondernemers en bewoners op en rondom het Hembrugterrein betrokken en is naar aanleiding van de ingediende zienswijzen het plan op een aantal punten nog aangepast. We zien uit naar de behandeling van dit plan in de gemeenteraad.’

Inspraak

Inwoners of andere belanghebbenden hebben op 6 oktober de gelegenheid om in te spreken tijdens het Zaans Beraad, als de raad voor het eerst zijn licht laat schijnen over de plannen. Op 13 oktober staat de besluitvorming over de beide stukken op de agenda.

 

Reacties

Cookieinstellingen