Controles waterschap op afvalwater bollenteelt

Een lekkende container met afvalwater.
Een lekkende container met afvalwater.
Foto: HHNK

Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier gaat de komende maanden lozingen van afvalwater controleren na de behandeling van bloembollen, Van anemoon tot tulp tot zantedeschia: de meeste bloemen worden behandeld met gewasbeschermingsmiddelen.

Goede toepassing van deze middelen vermindert de kans dat ze in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. De controles moeten ertoe leiden dat dit ook gebeurt. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen het slootleven aantasten en de voedselketen verstoren. Daarom is het belangrijk dat ondernemers duurzaam omgaan met deze middelen.

Het Rijk toetst voortdurend de effectiviteit van maatregelen, ook die van het Activiteitenbesluit milieubeheer waarin voorwaarden zijn opgenomen om het oppervlaktewater te beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen. Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft kan dit gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en de toegestane middelen. Het is van groot belang dat er bij de behandeling van bloembollen en bloemknollen geen afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt.

 

Reacties

Cookieinstellingen