Aangepast bouwplan Krommenieërpad goedgekeurd

Foto: Google Street View

Het college heeft er niets op tegen dat aan het Krommenieërpad 12A en 12B in Wormerveer een appartementencomplex met negen woningen verrijst. Daarcoor moet het bestemmingsplan worden aangepast, onder meer omdat het toegestane bouwvlak en de maximale bouwhoogte worden overschreden.

Het gaat in het plan om negen koopappartementen. Op 30 januari 2019 werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en op 17 december van dat jaar ging het college akkoord met de plannen van de ontwikkelaar. Na consultatie van de buurt zijn die enigszins aangepast. Zo zijn balkons aan de voorkant verplaatst naar de achterkant.  Het vernieuwde plan is nu klaar voor inspraak.

 

De bebouwingsdiepte van twaalf meter is volgens de beoordeling van het college vergelijkbaar met andere nieuwbouwlocaties nabij het Krommenieërpad en wijkt maar beperkt af van die van de naastgelegen woning. De positionering van het pand zorgt voor de zichtbaarheid van de dijksloot die er naast loopt, parallel aan het Noordeinde. ‘De sloot is een herkenbare grens van de dijk en de Zaan en waardevol om zichtbaar te houden. Door de entree langs de sloot te leggen wordt deze ook sterker beleefbaar. Aan de andere zijde staat deze aangesloten op de bestaande bebouwing.’

 

Cookieinstellingen