Negen koopappartementen Krommenieërpad Wormerveer

Het te slopen bedrijfspand.
Het te slopen bedrijfspand.
Foto: Google Street View

Er moeten negen koopappartementen komen aan het Krommenieërpad 12A en 12B in Wormerveer, waar nu nog een leegstaand bedrjfspand staat. Dat zal worden gesloopt en maakt plaats voor een appartementencomplex. Op het achtererf wordt een binnenplaats gemaakt met zitbankjes en groen.

De maximale bouwhoogte van het perceel is vijf meter, maar de nieuwbouw wordt hoger en daarom moet het bestemmingsplan worden aangepast. De locatie is het eerste adres vanaf het Noordeinde, langs de Zaan. Het college vindt dat het voorgestelde woongebouw passend is in deze omgeving. ‘De bebouwingsdiepte van twaalf meter is vergelijkbaar met andere nieuwbouwlocaties nabij het Krommenieërpad en wijkt beperkt af van de bebouwingsdiepte van de naastgelegen woning.’ Er dient nog wel een archeologisch rapport te komen en er moet een parkeertoets worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of de aanvraag aan de geldende plaatselijke regels voldoet.

Een impressie van het bouwplan.

‘De ontwikkelaar heeft de bewoners in de directe omgeving van de beoogde locatie op de hoogte gesteld van het bouwplan en is met enkele directe buren in gesprek. Voor zover bekend bestaat er van de zijde van de omwonenden in de directe omgeving geen weerstand tegen het plan. Verder bestaat er een mogelijkheid om gedurende de geldende inzagetermijn een zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit,’ aldus het besluit van het college om in principe mee te werken aan het bouwplan.

 

Reacties

Cookieinstellingen