Tunnel Guisweg zorgt voor verdwijnen op- en afrit A8

De verdwijnende afrit.
De verdwijnende afrit.
Foto: Google Street View

Het college heeft de meest zuidelijke variant aangewezen als de beste om het verkeer straks onder het spoor door te leiden bij de Guisweg. Dat heeft als consequentie dat de op- en afrit van de A8 in Zaandijk komt te vervallen. Het gaat om een ‘voorlopige keuze’.

Het voorkeursalternatief zorgt volgens het college voor een betere verkeersveiligheid en bereikbaarheid, een hogere kwaliteit van de leefomgeving, een aantrekkelijkere openbare ruimte en een meer toekomstbestendige ruimtelijke structuur. De omgeving kan tot 1 november op het voorstel reageren.

 

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Het is onoverzichtelijk, onveilig en wachttijden zijn er lang. De komende jaren neemt het aantal reizigers bovendien toe en gaan er meer treinen rijden op de Zaanlijn. De komst van nieuwe woningen in Zaanstad draagt nog verder bij aan deze mobiliteitsgroei. Ook is het gebied vanuit het noorden en westen slecht bereikbaar voor automobilisten.

Verbetering

De samenwerkingspartners verwachten een verbetering voor het verkeer doordat de spoorwegovergang verdwijnt en er onder andere een nieuwe verbindingsweg voor automobilisten en een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor door komt. De A8-aansluiting 3 naar Westerkoog en Rooswijk krijgt er een op- en afrit bij, waar ook weggebruikers die in bijvoorbeeld Wormerveer moeten zijn gebruik van moeten maken. Dat betekent voor hen meer kilometers maken.

Straks geen oprit meer.

 

Volgens wethouder Gerard Slegers weegt ‘iets moeten omrijden om op de A8 te komen’ voor de directe omgeving op tegen het voordeel dat wordt behaald omdat er minder verkeersoverlast ontstaat én er ruimte voor de fiets en voor groen in de plaats komt. ‘In dit alternatief kan de Sluissloot, in tegenstelling tot het andere alternatief openblijven. Het watersysteem en de ruimte voor recreatievaart van en naar Oud Koog verandert hierdoor niet, wat belangrijk is voor de cultuurhistorie in Zaandijk.’ Het voorlopige voorkeursalternatief ziet er als volgt uit:

  • De onveilige spoorwegovergang verdwijnt;
  • Er komt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel op de plaats van de spoorwegovergang;
  • Voor fietsers en voetgangers wordt de nieuwe oost-west tunnel via een hellingbaan verbonden met het noord-zuidfietspad langs het spoor;
  • Aan de oostzijde van de Provincialeweg komt een fietsroute van de Guisweg, via station Zaandijk Zaanse Schans, naar de Verzetstraat;
  • Er komt een nieuwe oostwest verbindingsweg voor autoverkeer tussen A8-aansluiting 3 – vlakbij het politiebureau – en de Provincialeweg. De verbindingsweg wordt deels verdiept aangelegd en gaat onder de Wezelstraat, een aquaduct, het spoor en het fietspad door. De Provincialeweg wordt deels verdiept;
  • De Sluissloot blijft open;
  • A8-aansluiting 2 gaat dicht;
  • A8-aansluiting 3 krijgt er een op- en afrit bij.

Het voorlopig voorkeursalternatief dat er nu ligt is vrijgegeven voor inspraak. De omgeving kan hierop reageren. Het projectteam organiseert de komende tijd verschillende bijeenkomsten om uitleg te geven. De nadere uitwerking van het voorlopig voorkeursalternatief, inclusief het verwerken van de reacties uit de inspraak, volgen in het najaar van 2022. Dan volgt begin 2023 het definitieve voorkeursalternatief, Daarna kan de uitwerking starten, waarna naar verwachting vanaf 2025 de bouw kan starten.

Reacties

Cookieinstellingen