Twee animaties van oplossingen voor spoorovergang Guisweg

Foto: Gemeente Zaanstad

Tijdens een digitale bijeenkomst zijn onlangs de twee alternatieven gepresenteerd voor de aanpak van de spoorovergang Guisweg. Er komen twee onderdoorgangen onder het spoor, één voor fietsers en voetgangers bij óf het kruispunt bij de Guisweg óf bij Station Zaandijk Zaanse Schans. De tweede onderdoorgang komt bij een nieuwe verbindingsweg, parallel aan de A8.

Deze verbindingsweg komt tussen de A8 en de afrit naar het politiebureau en de Provincialeweg en gaat onder het spoor door. Automobilisten rijden hier dan van oost naar west en andersom. De aansluiting 3 krijgt in beide alternatieven een oprit in de richting van Assendelft en een afrit in de richting van Amsterdam. Met de komst van de nieuwe verbindingsweg wordt de huidige Guisweg een weg voor bestemmingsverkeer. Bekijk hieronder de animatie die de globale verschillen tussen de twee varianten laten zien.


In het eerste alternatief gaan fietsers en voetgangers via een nieuwe onderdoorgang bij station Zaandijk Zaanse Schans onder het spoor door. Dez verbinding voor fietsers en voetgangers bij het station krijgt een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. Die trap heeft al op de lachspieren gewerkt bij de Fietsersbond, die het een onbegrijpelijk obstakel vindt op een doorgaande fietsroute. De huidige perrontunnel blijft in deze variant bestaan. Bij de Guisweg kunnen fietsers en voetgangers nog wel de Provinciale weg oversteken. In dit alternatief komt de nieuwe verbindingsweg voor autoverkeer vrij noordelijk uit op de Provincialeweg en blijft aansluiting 2 open zoals die nu is.

In het tweede alternatief gaan fietsers en voetgangers bij de Guisweg onder het spoor door via een nieuwe onderdoorgang. Net als bij het eerste alternatief komt er een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De nieuwe verbindingsweg voor automobilisten loopt vanaf de aansluiting op de A8 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg. In dit alternatief worden de op- en afrit van de A8 bij de vestiging van Albert Heijn afgesloten. Automobilisten kunnen wel van en naar Oud-Koog via de Verzetstraat. Ook van dit alternatief is een animatie beschikbaar.

Vervolgstappen

De alternatieven zijn nog niet definitief en liggen nu voor een zienswijze bij de gemeenteraad van Zaanstad. De komende tijd worden de alternatieven verder onderzocht en uitgewerkt. Naar verwachting is er eind 2021 een definitief voorkeursalternatief, waarna de omgeving nog een zienswijze kan indienen. Het voorkeursalternatief wordt vastgesteld in 2022 en daarna verder uitgewerkt. De realisatie start op z’n vroegst vanaf 2024.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen