Trek uit de Randstad blijft toenemen, aantal mensen blijft groeien

Foto: Flickr / Forrest Wheatey

Opnieuw verhuisden vorig jaar meer mensen vanuit de Randstad naar een gemeente in een ander deel van het land. Het aantal verhuizingen naar de Randstad daalde licht, maar het inwonertal blijft hier groeien door onder meer immigratie. Het zijn vooral 30-plussers die vertrekken. Zaanstad groeide vorig jaar met 1,7 mensen per 100.000 inwoners. In Amsterdam was dat cijfer 10,6.

Bron: CBS

 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 75.000 mensen verlieten de Randstad in 2021 om elders in Nederland te gaan wonen, 5000 meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat naar de Randstad verhuisde nam juist licht af naar 53.000. Deze trek uit de Randstad neemt al vanaf 2014 toe. Sinds 2017 verhuizen meer mensen uit onze regio dan erheen. Ook buiten de Randstad zijn de verhuizingen steeds meer gericht op de randen van Nederland.

Jongeren deze kant op

In de afgelopen jaren verlieten vooral meer dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers en minderjarige kinderen uit de Randstad dan ernaartoe verhuisden. Dertigers vormden in 2021 de grootste groep. Jongvolwassenen van achttien tot 25 jaar verhuizen juist vaker naar de Randstad dan omgekeerd, vooral vanwege studie of werk. Het verhuissaldo van deze leeftijdsgroep is de laatste vijf jaar nauwelijks veranderd. Vrijwel alle gemeenten buiten de Randstad hadden in 2021 een positief verhuissaldo met de deze regio. Uitzonderingen zijn onder meer de universiteitssteden Groningen, Maastricht, Eindhoven, Wageningen, Tilburg en Enschede.

Ook verder weg

Uit deze gemeenten vertrekken veel pas afgestudeerden naar de Randstad vanwege werk. Gemeenten die naar verhouding de meeste inwoners uit de Randstad erbij krijgen liggen deels betrekkelijk dicht bij de Randstad, in Flevoland, Schouwen-Duiveland, het Rivierengebied, de Veluwe en het noordelijke deel van Noord-Holland. Maar ook op grotere afstand zijn er gemeenten die relatief veel inwoners uit de Randstad aantrokken in 2021, in bijvoorbeeld Drenthe, het zuiden van Friesland, de Achterhoek en Oost-Groningen.

Reacties

Cookieinstellingen