Hanenpadsluis en Schermersluis minder vaak open voor boten

De sluis in de Zuiddijk.
De sluis in de Zuiddijk.
Foto: Google Street View

Het waterschap gaat vier sluizen in Zaandam, Nauerna en Amsterdam minder vaak openen om de verzilting vanuit het Noordzeekanaal te beperken. De pleziervaart moet wachten tot er voldoende schepen voor de Hanenpadsluis, de Schermersluis, de Overtoomsluis en de Nieuwendammersluis liggen om hem te vullen. Dan gaat de sluis pas open, aldus Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Door de zeer lage waterstand van de rivieren is er niet voldoende water om de indringing van zout water vanuit zee tegen te houden. Het Noordzeekanaal heeft veel last van verzilting en waterbeheerders nemen allerlei maatregelen om te voorkomen dat er zout water in het Amsterdam – Rijnkanaal stroomt, dat in verbinding staat met het Noordzeekanaal. Dit eerste kanaal is namelijk van groot belang voor de zoetwatervoorziening in het westen van het land.

Natuur- en landbouwschade

Het doorlaten van schepen door sluizen kost veel water. De sluizen die Hollands Noorderkwartier nu minder vaak opent, liggen in watergangen die in contact staan met het Noordzeekanaal. Als die aldoor in beweging zijn, komt er zout water uit het kanaal terecht in de sloten. Natuur en landbouw zouden daar ernstig onder lijden. Bij de Zeesluis IJmuiden en de Noordersluis wordt al langer beperkt geschut tegen de verzilting. Dat zorgt voor lange wachttijden voor de beroepsvaart.

Reacties

Cookieinstellingen