Team opgetuigd om het beschikbare water te verdelen

Een deel van het IJsselmeer.
Een deel van het IJsselmeer.
Foto: Wikimedia / Dominicus Johannes Bergsma

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk meer vraag is naar water dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat legt de waterverdeling nu bij het Managementteam Watertekorten (MTW).

De voorspelling is dat de droogte nog een tijd aanhoudt, waardoor de komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Het MTW bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Zij bereiden eventuele nationale en bovenregionale maatregelen voor om de waterverdeling zo optimaal mogelijk te houden. Er is en blijft voldoende drinkwater beschikbaar.

Het is wel belangrijk dat Nederlanders bewust met hun kraanwater omgaan. De huidige situatie vraagt in elk geval om besluiten die over regio’s, watersysteemfuncties en belanghebbenden heen gaan en die bestuurlijk goed afgestemd moeten zijn. Dat is de rol van het MTW.

Feitelijk tekort

Zoals elk jaar houden Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries de watertoestand sinds maart in de gaten. Sinds 13 juli is opgeschaald naar het niveau ‘dreigend watertekort’ (niveau 1). Vanaf vandaag geldt een nationaal ‘feitelijk watertekort’ (niveau 2). Het tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw en de scheepvaart, want sommige vaarwegen zullen worden belemmerd en gewassen kunnen niet meer altijd worden besproeid. Daarnaast wordt de natuur geraakt, aangezien rivieren, sloten en meren minder zoet water aanvoeren.

IJsselmeer

De afgelopen weken hebben sommige waterschappen al maatregelen moeten nemen om de droogte het hoofd te bieden. Zo wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden, aangezien een groot deel van Nederland daaruit het zoet water haalt. Ook zijn er op verschillende plekken pompen en sluizen ingezet om water goed te verdelen tussen de rivieren. Bij een watertekort wordt de verdringingsreeks in werking gesteld. Hierin is bepaald dat we als eerste prioriteit geven aan veilige dijken en aan het voorkomen van onomkeerbare schade aan bijvoorbeeld de natuur. Komen de drinkwater- en energievoorziening.

 

Reacties

Cookieinstellingen