College geeft geen toestemming voor woning in loods in Assendelft

De Vaartdijk rechts met links de woningen van Saendelft.
Foto: Google Maps

Het college werkt niet mee aan het ombouwen van een bedrijfsloods naar een woning met inpandige garage aan de Vaartdijk 25 B 1 in Assendelft. B&W willen geen ‘ongewenste ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied’.

De functiewijziging is in strijd met het geldende bestemmingsplan en dat blijft ook zo. De bestemming moet weliswaar nog verder worden uitgewerkt, maar is nu ‘agrarische doeleinden met landschappelijke waarden’ en dat blijft het uitgangspunt. Volgens het college miste het ingediende bouwplan een goede ruimtelijke onderbouwing en is het in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Ook staan geluidsnormen de realisatie van de woning in de weg.

 

Reacties