Zaanstad weer koploper qua woonlasten onder grotere gemeenten

De Griekse filosoof Diogenes (bijgenaamd 'de cynicus') had nog maar weinig kosten.
Foto: Wikipedia

Zaanstad behoort wederom tot de absolute top van dure gemeenten in ons land, in elk geval wat betreft de grotere.

Sinds 2002 stelt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen (Coelo) jaarlijks een overzicht op van de kerngegevens betreffende de belastingen in de grote gemeenten. Onder grote gemeenten worden provinciehoofdsteden en gemeenten met ten minste 90.000 inwoners gerekend. Dat zijn er 38, waarin 40 procent van de Nederlandse bevolking woont.

Later vergelijking alle gemeenten

Later dit jaar publiceert Coelo gegevens over gemeentelijke belastingen die hier nog buiten beschouwing blijven en daarnaast gegevens over de belastingen van provincies en waterschappen. Bovendien worden dan alle gemeenten meegenomen, niet alleen de grote. Dat kon nu nog niet omdat niet alle gemeenten hun tarieven hebben vastgesteld.

Wat meteen opvalt zijn weer de enorme verschillen tussen gemeenten, zowel wat betreft de jaarlijkse heffingen als de aanpassingen die dit jaar worden doorgevoerd.

Bedrag in euro’s Verandering (%)
Laagste Gemiddelde Hoogste Kleinste stijging Mutatie van het gemiddelde Grootste stijging
Ozb woningen a 127 238 530 -3,6 1,1 9,4
Afvalstoffenheffing 34 274 348 -7,3 0,2 10,7
Rioolheffing huurder 0 55 280 -10,6 1,1 8,5
Rioolheffing eigenaar-bewoner 103 164 280 -10,7 0,7 8,5
Woonlasten huurder b 34 329 567 -5,9 0,3 8,5
Van eigenaar-bewoner c 546 677 843 -2,3 0,6 4,7
Meerpersoonshuishoudens. Gemiddelden zijn gewogen naar de grondslag (bij ozb de woz-waarde en bij de riool- en afvalstoffenheffingen het aantal huishoudens).
a – Gemiddelde aanslag bij gemiddelde woz-waarde in de desbetreffende gemeente.
b – Afvalstoffenheffing en in een deel van de gemeenten rioolheffing.
c – Ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Huurders

Wat de woonlasten voor huuders betreft spant Zaanstad de kroon: 567 euro. Huurders in Nijmegen betalen net als in 2017 het minst (34 euro), omdat ze alleen de speciale afvalzakken die gebruikt moeten worden om het afval in aan te bieden hoeven af te rekenen. In dertien grote gemeenten dalen de woonlasten voor huurders. Die daling is met 5,9 procent het sterkst in Middelburg. De stijging is het sterkst in Apeldoorn (8,5 procent).

Eigenaren alleen in Delft duurder uit

Voor huishoudens die in hun eigen koopwoning wonen stijgen de lasten dit jaar met gemiddeld 0,6 procent tot 677 euro; 4,27 euro meer dan vorig jaar. Gecorrigeerd voor de verwachte inflatie dalen ze met een procent. De woonlasten zijn voor eigenaren het laagst in ’s-Gravenhage (546 euro) en het hoogst in Delft (843 euro), gevolgd door Zaanstad.

Elf gemeenten verlagen de woonlasten in 2018. Arnhem gaat daarin met 2,3 procent voorop. Ze stijgen het hardst in Apeldoorn (4,7 procent). Hieronder enkele staatjes, waarbij oranje staat voor relatief hoge en blauw voor lage kosten en wit voor tarieven rond de mediaan (net zoveel duurdere als goedkopere gemeenten). 

Onroerende zaakbelasting

Afvalstoffenheffing

Woonlasten meerpersoonshuishouden huurder

Het verschil ten opzichte van vorig jaar:

Woonlasten eigenaar-bewoner:

Het verschil ten opzichte van vorig jaar:

Reacties