Strenger toezicht op juist gebruik doelgroepenvervoer

Foto: Wikimedia / Donald Trung

De gemeente gaat vanaf de start van het nieuwe contract voor het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) ip 1 augustus in overleg met dagbestedingslocaties en andere veel gebruikte bestemmingen om te bespreken welke mogelijke alternatieven er voor het vervoer zijn. Vanaf komende maand neemt Noot deze ritten over.

‘Ons is gebleken dat het voor reizigers niet altijd duidelijk is welke vervoersvoorziening zij het beste kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een medisch bezoek,’ heeft het college de gemeenteraad laten weten. ‘Als instanties en reizigers gebruikmaken van de juiste regelingen, voorkomt dat onnodige kosten binnen het AOV/CVV-contract voor rekening van de gemeente.’ Benadrukt wordt dat ‘iedereen gebruik kan blijven maken van het AOV/CVV, net als nu’. Wel gaat de gemeente ‘communiceren met de reizigers welke alternatieven er zijn voor het AOV/CVV’.

Actieve gebruikers van het doelgroepenvervoer hebben onlangs een pakket ontvangen met daarin een nieuwe vervoerspas en een informatieve brochure met de spelregels. Die riepen bij een aantal instellingen voor dagbesteding en bij reizigers vragen op. Vandaar dat er een uitlegbrief naar de raad is gegaan. Het zit zo:

AOV

Het Aanvullend Openbaar Vervoer is bedoeld voor sociaal recreatief vervoer van mensen met een indicatie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning die niet meer zelf kunnen reizen, geen mensen in hun omgeving hebben die kunnen helpen en die daardoor niet meer mee kunnen doen aan sociale activiteiten. Het AOV biedt reizigers de mogelijkheid om in een straal van 25 kilometer vanaf het woonadres te reizen, aldus de uitleg (op de website van Zaanstad staat 23 kilometer). Het AOV is dus in principe niet voor vervoer naar werk, school, medische afspraken of dagbesteding en gebruikers mogen er jaarlijks maximaal 1500 kilometer mee reizen. ‘Als vangnet is er het CVV.’

CVV

Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer maakt deel uit van de AOV-overeenkomst en is ‘een open systeem waar alle inwoners van Zaanstad gebruik van kunnen maken waar het Openbaar Vervoer beperkt beschikbaar is’. ‘Het CVV is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers,’ staat in de raadsinformatiebrief. Op de website is de doelgroep teruggebracht tot ‘inwoners van de gemeente Zaanstad met een beperking’. Per rit kan maximaal 23 kilometer worden afgelegd tegen een verlaagd tarief. Daarna moet het hogere tarief van de vervoerder worden afgerekend. De gemeente laat op haar website alleen nog de tarieven van de huidige vervoerder Bios zien.

Valys

Voor ritten van 25 kilometer of meer (het Rijk spreekt van meer dan vijf OV-zonesm of 25 kilometer) vanaf het woonadres is er Valys als alternatief voor het AOV. Valys is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de eigen regio willen maken. De opdrachtgever hiervoor is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Reizigers krijgen hiervoor 700 kilometer reisbudget per jaar. Naast Valys Basis, het taxivervoer van deur tot deur, zijn er ook verschillende mogelijkheden om de taxi te combineren met de trein. Wegens personeelstekorten is momenteel echter sprake van een verlenging van de aanmeldingstermijnen, die gelden tot eind oktober.

Zittend ziekenvervoer

De vergoeding van zittend ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis of instellingen waar patiënten (onder andere rolstoelgebruikers, visueel beperkten, nierdialysepatiënten, oncologische patiënten) zorg ontvangen is de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars.

 

Reacties

Cookieinstellingen