112

Bijna 20 keer te veel drugs in bloed automobilist

Foto: Wikipedia / Orlan

Een 44-jarige inwoner van Heemskerk die op de vroege zondagmorgen van 9 juni tegen de lamp liep tijdens een alcoholcontrole op de provinciale weg N203 ter hoogte van Krommenie blijkt na onderzoek van zijn bloedmonster wel heel zwaar onder invloed te zijn geweest. Niet van drank, maar van (meth)amfetamine: de limiet werd bijna 20 keer overschreden.

Zo‘n hoge score wordt weinig gezien, laat de politie ter geruststelling weten. ‘Bij enkelvoudig gebruik ligt de grenswaarde voor ervaren bestuurders op 50 microgram per liter bloed. Bij de aangehouden verdachte blijkt dit, na een verplichte wettelijke correctie van 30 procent, maar liefst 958 microgram per liter te zijn.‘ In totaal werden die ochtend tussen 06:30 en 08:00 uurin verband met eventuele late feestgangers die onder invloed van alcohol of drugs reden‘ 326 bestuurders gecontroleerd. Of er nog meer overtredingen zijn geconstateerd meldt het bericht op Facebook niet. Wel dat een strafdossier is opgemaakt over de Heemskerker en naar het Openbaar Ministerie is gestuurd. De officier van justitie zal zich buigen over een passende afdoening van deze zaak.

Reacties