In afwachting van eigen ruimte blijft alcohol taboe in Veldpark

feb 10 2022, 11:52 Actueel
screenshot 20210115 125158
Het verbod om alcohol te nuttigen in het Burgemeester In ’t Veldpark in Zaandam is verlengd tot en met 9 februari 2024. Een groep van rond tien 'vaste gasten' gebruikt dagelijks verdovende middelen in het park en ook drank. Ze vernielen bosschages, zorgen voor geluidsoverlast en veroorzaken troep, en de gemeeente zit er al jaren mee in de maag .
'De groep kan zeer dominant aanwezig zijn in het Veldpark en daardoor ook intimiderend overkomen,' aldus burgemeester Jan Hamming, het verantwoordelijke collegelid in een brief aan de raad. Omwonenden ervaren structureel ernstige overlast en voelen zich onveilig en er komen aanhoudend klachten binnen bij de gemeente en de politie, vooral in het voorjaar en in de zomer . Wanneer de dagen langer worden en met beter weer heeft het park een aanzuigende werking en bestaat de groep soms uit wel 30 tot 40 personen. Dat zijn niet allemaal overlastgevers, maar voor de beleving van omwonenden maakt dat geen verschil: die zien de groep als een geheel.

Verbod effectief

Eind vorig jaar is een plan van aanpak vastgesteld met een scala aan maatregelen, waaronder de inzet van (extra) zorg voor groepsleden, aandacht voor de ruimtelijke inrichting van het park en de (periodieke) inzet van (extra) handhaving. Het alcoholverbod maakt daar ook deel van uit. Sinds dat medio 2020 werd ingesteld
wordt er minder in het park gehangen en komen er minder overlastmeldingen binnen bij de BOA’s, de gemeente en de politie. Wel worden dezelfde personen uit de groep nog steeds in het park gesignaleerd en zijn er zorgen dat de overlast weer zal toenemen als het alcoholverbod afloopt.e

Inloopvoorziening

Inmiddels zijn er concrete plannen voor een semipermanente inloopvoorziening met een gebruikersruimte, die moet zorgen voor 'een significante vermindering' van de overlast in het Veldpark. Deze is echter in ieder geval de komende maanden nog niet beschikbaar. Daarnaast zal mogelijk niet de volledige groep uit het park er gebruik van gaan maken en bestaat het risico van nieuwe aanwas van overlastgevers in het park. Handhaving van de overlast en aandacht voor het veiligheidsgevoel van omwonenden blijft dus noodzakelijk en daarmee het alcoholverbod en het verbod om tussen 22:00 en 06:00 uur in het park te verblijven, aldus Hamming.