Sporten nog lang geen vanzelfsprekendheid

Foto: Pixabay / Tomislav Jakupec

Het beleid van de gemeente om alle inwoners letterlijk in beweging te krijgen werpt nog geen grote vruchten af. Volgens de vandaag gepubliceerde Atlas voor gemeenten over het onderwerp ‘Sport’ zitten we net onder het landelijk gemiddelde. In de lijst van 50 grote gemeenten staat Zaanstad op plaats 28 waar het de deelname aan al dan niet georganiseerde sport betreft.

Bron: Atlas voor gemeenten / Sport

 

 

Amersfoort is de meest sportieve en Heerlen de minst sportieve grotere stad van Nederland en in het oosten van Nederland wordt opvallend veel meer in verenigingsverband gesport dan in de rest van Nederland, zijn enkele bevindingen uit de nieuwe Atlas, waarin de gemeentelijke sportindex wordt geïntroduceerd. Die is ontwikkeld in samenwerking met de Academie Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en geeft het sportaanbod en de sportdeelname per gemeente weer. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen sporten die in verenigingsverband plaatsvinden en individuele sporten, zoals hardlopen, fietsen en fitness. Opvallend is volgens de Atlas dat er in veel van de steden in Zuid-Holland relatief weinig wordt gesport.

Aanbod niet doorslaggevend

Sportdeelname hangt volgens de onderzoekers van de Atlas minder sterk samen met het aanbod dan op voorhand zou worden verwacht. Er zijn genoeg steden met weinig aanbod en een hoge sportdeelname. Andersom zijn er ook steden met voldoende mogelijkheden om te sporten, maar desondanks een lage deelname. Amersfoort bijvoorbeeld heeft een relatief gering aanbod, maar scoort uitstekend bij zowel georganiseerde als individuele sportactiviteiten.

Gezondheid

Er is volgens de onderzoekers wel een sterke samenhang tussen sportdeelname enerzijds en de ervaren gezondheid van de bevolking en zorgkosten anderzijds. Gemeenten met relatief veel sporters hebben over het algemeen een relatief groot aandeel inwoners met een als goed ervaren gezondheid. Ook zijn de gemiddelde zorgkosten in deze gemeenten lager. En dat heeft weer alles te maken met de sociaal-economische samenstelling van de bevolking.

Reacties