Tennisclubs willen fuseren en op vergroot KZTV-complex verder

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

De besturen van de Tennisvereniging Westzijderveld (TVW) en van de Koog-Zaandijkse Tennisvereniging (KZTV) hebben besloten om de mogelijkheden tot samengaan te onderzoeken nu het tennispark van TWV sowieso gaat sneuvelen als gevolg van de herinrichting van de Guisweg. De Algemene Ledenvergadering van TVW staat positief tegenover een fusie.

Dat schrijven de beide voorzitters van de verenigingen aan  de gemeenteraad. KZTV moest tot tweemaal toe de statutaire vergadering over dit onderwerp afzeggen vanwege de coronarichtlijnen. Er is nu een werkgroep gevormd met leden van beide verenigingen om een samengaan te onderzoeken. ‘De sfeer en welwillendheid is positief. De twee clubs vullen elkaar aan qua ledental, jeugd en gewenste accommodatie. Er worden inmiddels al gezamenlijke tennisactiviteiten georganiseerd door en voor leden van beide verenigingen,’ aldus het schrijven.

Twaalf banen nodig

Er is ook al een eerste bijeenkomst met de gemeente gepland om de uitbreidingsmogelijkheden van het huidige KZTV-tennispark te bepalen en uit te werken. De beoogde fusie vereist een tennispark waar meer dan 850 leden kunnen sporten met de benodigde tennisbanen, een oefenveld en opstallen. De richtlijnen van tennisbond KNLTB en het huidige banengebruik van de twee clubs vragen om twaalf banen. Een grote wens – of misschien wel een vereiste – is om in de toekomst ook padel te kunnen aanbieden.

Ook complex KZTV bedreigd

Beide clubs ontvangen scholen uit de omgeving om gebruik te maken van hun huidige tennisparken en beide clubs kijken naar uitbreiding van gebruik van hun park. Tennis is wat ledenaantal betreft de tweede sport van Nederland en goede voorzieningenm zijn  daarom een must. Bij de aanpak van de Guisweg kan echter ook nog voor een oplossing gekozen worden waarbij zowel het complex van TVW als dat van KZTV ophoudt te bestaan, omdat dan een weg dwars over het park en door het clubgebouw gaat lopen. De consequentie daarvan is dat de gemeente op zoek moet naar een alternatief voor een tennispark voor beide clubs, al dan niet gefuseerd, op een andere locatie.

Duidelijke voorkeur

Die mogelijkheid zien beide verenigingen niet en de gemeente al evenmin, zo hebben de twee voorzitters informeel begrepen. ‘KZTV heeft de laatste tijd veel tijd en geld geïnvesteerd in nieuwe banen, hekwerk, led-baanverlichting en opslag. De weg over het tennispark van KZTV op voorhand verwerpen vanwege de consequenties op sportief gebied betekent dat het huidige KZTV complex behouden blijft en er tiomte is voor uitbreiding, inclusief padelbanen. Het moge dan ook duidelijk zijn waar de voorkeur van de voorzitters Koos Krokké (KZTV) en Ton Ruijs (TVW) naar uitgaat.

‘Volgens ons is dit alternatief vele malen goedkoper dan de aanleg van een compleet nieuw tennispark elders. Het vergrote tennispark blijft onderdeel van het gehele sportcomplex in Koog aan de Zaan. Wij begrijpen dat u op 22 oktober uw zienswijze gaat bepalen omtrent het Guiswegproject. Gelet op bovenstaande spreekt het voor zich dat beide clubs de gemeenteraadsleden adviseren om zich uit te spreken voor de zuidelijke aansluitingsweg,’ schrijven de twee aan de raad.

Reacties