Wethouder Gerard Slegers steekt sport hart onder de riem

Foto: Pixabay / Megan Rexazin

Wethouder van Sport Gerard Slegers heeft de sportverenigingen en -bedrijven zoals fitnessclubs in de gemeente gewezen op de mogelijkheid om straks via het noodloket van de afdeling Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro aan te vragen. De gemeente stuurt een vragenlijst rond om de stand van zaken te inventariseren.

De voorwaarden die hieraan zijn verbonden worden op dit moment nog nader uitgewerkt door het Rijk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook de sport wordt direct  geraakt door de coronacrisis en daarom steekt Slegers de sector in een YouTube-boodschap een hart onder de riem. ‘Financieel willen we de volgende zaken kort aanstippen,’ schrijft de wethouder:

 • De Bank Nederlandse Gemeenten, de huisbank van de meeste verenigingen, neemt het voortouw voor de banken om verenigingen financieel bij te staan waar nodig. Volg de mogelijkheden op de website van de BNG.
 • De Sportbonden – zoals de KNVB – bekijken of de leden financieel geholpen kunnen worden, bijvoorbeeld met uitstel van de contributie. ‘Check dit goed bij de eigen bond.’
 • Als leden een verzoek doen om een terugbetaling van het lidmaatschap is ons advies: elke club mag hierop zijn eigen beleid voeren, maar wij adviseren om de leden te vragen trouw te blijven aan hun clubje en het lidmaatschapsgeld niet terug te vragen. Uitzonderingen zijn er altijd, maar individuele huishouders worden financieel gesteund door de Rijksoverheid.
 • Waar clubs in de financiële problemen dreigen te komen, mogen deze altijd in gesprek gaan met de gemeente. Mail naar [email protected]. ‘Wij kijken dan gezamenlijk wat we kunnen doen. Ook willen we voorkomen dat deze crisis zorgt voor een ondermijning van clubs, door de verleiding om zwart dan wel crimineel geld te accepteren.’

Als financiële problemen bij een club gaan over de doorbetaling van (hoofd)trainers of zelfs spelers, dan verwijst de gemeente ook naar de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze geldt ook voor zzp’ers. In het geval van een vast loondienstverband is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van het UWV van toepassing. Wat tot nu toe bekend is over de eenmalige uitbetaling van 4000 euro is:

 • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
 • De aanvragende organisatie moet een KvK-nummer hebben;
 • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar werkzaamheden worden verricht;
 • Voor zzp’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
 • De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
 • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten;
 • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is;

Het optreden tegen ongeoorloofd gebruik van de sportvelden door groepjes jongeren die er bijvoorbeeld een balletje trappen is geen verantwoordelijkheid voor de vereniging of stichting, laat de wethouder ook weten. Meldingen kunen gedaan worden via het gemeentelijke telefoonnummer 14075. Vervolgens nemen de jeugdboa’s of de politie de zaak over.

Haal onderhoud naar voren

Slegers doet de aanbeveling om in deze uitzonderlijke situatie, nu het buitensportspeelseizoen al in maart voorbij lijkt te zijn het onderhoud en zeker het groot onderhoud in de planning naar voren te halen. ‘Dat is vaak goedkoper, omdat veel aannemers nu meer tijd hebben. Juist in de zomermaanden is het altijd superdruk. Eerder laten uitvoeren geeft dus meer tijd om het goed voor te bereiden en om het goed te laten uitvoeren en te controleren,’ aldus de verantwoordelijke man voor Sport in Zaanstad.

 

 

 

Reacties