Inventarisatie staat van onderhoud alle accommodaties buitensport

Foto: Wikimedia

De gemeente gaat de staat van onderhoud van alle buitensportaccommodaties in Zaanstad inventariseren en met de verenigingen die er gebruik van maken overleggen over de beste manier om ze zo optimaal mogelijk in stand te houden. Sportverenigingen of beheerstichtingen krijgen van de gemeente voor het onderhoud een subsidie die ongeveer de helft van de kosten dekt, maar een aantal clubs kampt met een steeds kleiner wordende vrijwilligersploeg.

Vanwege veranderende wet- en regelgeving worden bovendien immer hogere eisen gesteld aan het beheer en onderhoud van sportaccommodaties, waardoor de gemeente zich nu voor de vraag gesteld ziet hoe dit op een toekomstbestendige manier kan worden vormgegeven. Eind volgend jaar moet daarvoor een plan klaar zijn waarover de gemeenteraad dan haar licht kan laten schijnen. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en de renovatie van kunstgrasvelden en kunststofbanen (atletiek) en de betreffende verenigingen betalen een bijdrage voor het gebruik daarvan. Grote projecten die nog op stapel staan zijn de verplaatsing van hockeyclub De Kraaien en de herontwikkeling van Sportpark Hoornseveld.

Hogere kosten

Om een volledig beeld te krijgen van het onderhoudsniveau op de buitensportaccommodaties wordt na de zomer begonnen met de inventarisatie. In het najaar wordt een plenaire (start)bijeenkomst met de verenigingen en stichtingen gehouden om de aanpak verder toe te lichten en te bespreken. In vervolggesprekken wordt daarna per accommodatie een plan van aanpak gemaakt. Als taken worden teruggeven aan de gemeente wegens gebrek aan mankracht binnen de vereniging, dan kan dit worden verrekend met verstrekte onderhoudssubsidie. Wanneer bepaalde taken niet meer door vrijwilligers worden uitgevoerd en worden overgenomen door een professionele organisatie, dan wordt het onderhoud duurder.

Reacties