Erkenning voor veilig sportklimaat bij wielerclub DTS

Foto: Google / Tony Ramos

Wielerclub DTS heeft uit handen van de gemeentelijke beleidsadviseur Sport Misja Pool en verenigingsondersteuner Carlo de Vries van het Sportbedrijf Zaanstad de erkenning voor het Veilig Sportklimaatbeleid ontvangen. Nol van der Linden, samen met Jolanda Krijt vertrouwenscontactpersoon bij DTS, nam die graag aan.

‘Wij hebben bewust gekozen voor een vrouw en een man als vertrouwenscontactpersoon, want zo kunnen we, mocht er een melding komen, passende begeleiding bieden,’ zei Van der Linden. Gezelligheid, een open cultuur en een veilig sportklimaat zijn belangrijke (beleids)zaken voor de wielerclub. In 2017 werd dit al vastgelegd in de visie van de vereniging. Door dit beleid zichtbaarder te maken en te actualiseren verdient DTS nu de erkenning voor het Veilig Sportklimaatbeleid in Zaanstad. Het bord dat de erkenning uitdraagt wordt op een goed zichtbare plaats bij de vereniging op het sportpark Kalverhoek geplaatst.

Vele facetten

Het Veilig Sportklimaatbeleid bestaat uit diverse onderdelen, zoals het aanvragen van VOG’s, het opstellen van een gedragscode en aannamebeleid, het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen en het zichtbaar tonen van omgangs- en gedragsregels. Sporters, toeschouwers, vrijwilligers en andere bezoekers van DTS komen zo bij een vereniging die een veilig sportklimaat hoog in het vaandel heeft. Het beleid besteed aandacht aan pesten, (LHBTI-)discriminatie, ongewenste intimiteiten en onsportief gedrag.

Cookieinstellingen