Isoleren en besparen: extra aandacht voor nieuwste crisis

Foto: Pixabay

Om de stijging van de energieprijzen op te vangen heeft het kabinet een pakket aan maatregelen aangekondigd. Eén daarvan is een pot met 150 miljoen euro voor gemeenten om energiearmoede te bestrijden. Nu iedereen meer gaat betalen voor energie pakken we dit onderwerp de komende tijd op als aparte nieuwcategorie: isoleren en besparen.

Bij huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen hakken de oplopende rekeningen er harder in dan bij huishoudens met hogere inkomens in huizen die energiezuiniger zijn. Het kabinet stelde gemeenten onder andere voor om vouchers uit te geven waarmee energiebesparende producten gekocht kunnen worden, maar dat  heeft Zaanstad al gedaan. In eerste instantie voor eigenaren, maar later ook voor huurders.

De 150 miljoen euro Rijksgeld is bedoeld om gemeenten in de gelegenheid te stellen om gericht aan de slag te gaan in buurten waar veel energiearmoede voorkomt. Gemeenten bepalen zelf hoe ze dit doen, ook in overleg met woningcorporaties. Daarnaast heeft het kabinet bekend gemaakt de belastingen op energie tijdelijke tijdelijk te verlagen. Het gaat om een extra belastingkorting op de energierekening en daar bovenop nog een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit in 2022. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik betekent dit een daling van het belastingdeel van ongeveer 400 euro op jaarbasis. In de praktijk zal dat bedrag per huishouom energiearmoede aan te pakkenden verschillen.

Tips en adverteren

De komende tijd willen we handreikingen doen om het energieverbruik voor iedereen betaalbaar te houden en tips van lezers zijn meer dan welkom op het e-mailadres [email protected]. Adverteerders op het gebied van isolatie en duurzaamheid worden verzocht contact op te nemen met Patrick Walst, op [email protected] of via het telefoonnummer 06 4821 0530. Meer over online adverteren kunt u lezen door op die term in de balk van deze pagina te klikken.

 

 

 

Cookieinstellingen