Subsidie voor onderzoek óf voor herstel fundering: niet allebei

Energieneutrale nieuwbouw is ook een mogelijkheid.
Foto: Gemeente Zaanstad

De subsidie voor funderingsherstel wordt uitgebreid. Eigenaren van oudere woningen met een slechte fundering kunnen 7500 euro krijgen als ze hun huis vervangen door energieneutrale nieuwbouw. Wie voor funderingsherstel kiest krijgt 1000 euro voor een isolerende vloer en 20 per vierkante meter voor vloerverwarming.

Eigenaren die de status van de fundering willen weten, krijgen subsidie voor onderzoek. Met behulp van een zogenoemde inspectieput bekijkt een deskundige dan de houdbaarheid van de fundering. Voor een inspectieput krijgen inwoners maximaal 75 procent van de kosten vergoed, tot een maximum van 3300 euro. Als de directe buren onder dezelfde kap het onderzoek tegelijkertijd laten uitvoeren is het maximale bedrag hoger, tot 3500 euro.

Keuze maken

Woningeigenaren die al sterke vermoedens hebben van een slechte fundering, wordt geadviseerd om in funderingsherstel te investeren en niet in onderzoek. Wat betreft subsidies is het in deze regeling daarom ook óf subsidie voor onderzoek óf voor de isolatievloer en vloerverwarming bij funderingsherstel. Aanvragen kunnen vanaf half november worden ingediend via www.zaanstad.nl. Vanaf dan staat ook alle informatie op de website.

Subsidies moeten worden aangevraagd voordat de werkzaamheden starten. U krijgt dan 90 procent van het subsidiebedrag op uw rekening gestort binnen zes weken na de goedkeuring van de aanvraag. Het resterende bedrag krijgt u als u het bewijs aanlevert dat alle werkzaamheden zijn afgerond

 

Reacties