Gemeentelijke bomen minimaal eens in de vier jaar beoordeeld

Foto: Facebook / Gemeente Zaanstad

Wie is toch die man die maar in de bomen staat te prikken? Het is één van de gespecialiseerde boominspecteurs die eens in de vier jaar bekijken hoe de gemeentelijke bomen erbij staan.

Tijdens deze boomveiligheidscontroles worden een prikstok en een hamer gebruikt om bomen van buiten en van binnen te kunnen beoordelen en soms een echoapparaat. Er is misschien sprake van schimmels of bacteriën die de boom laten rotten, maar een boom kan ook tegen een gevel aan groeien of te laag over een weg. Voor de controles is Zaanstad verdeeld in Noord, Midden en Zuid en ieder jaar is één van deze gebieden aan de beurt. Het tussenjaar wordt gebruikt ‘om incidenten op te lossen’.

Ziek en zeer

Blijkt dat een boom rot is, dan wordt geprobeerd hem te helpen door het terugsnoeien van de takken. Doordat er minder gewicht aan de stam hangt, wordt de stam dan weer sterker en de boom stabieler. Soms is een boom te ziek en kan hij andere bomen besmetten of omvallen. In zo’n geval wordt er snel gekapt

Een boom die een gebrek vertoont is vanaf dat moment een ‘risicoboom’. Tijdens de vierjaarlijkse controle krijgt hij speciale aandacht. Een boom die in orde is maar op een plek met verhoogd risico staat of van een soort is met een verhoogd risico is eem ‘attentieboom’. Dat type boom wordt jaarlijks geïnspecteerd. Wanneer de uitkomst van de boomveiligheidscontrole onduidelijk is gebeurt dat eveneens. Voor deze bomen geldt een onderzoeksplicht met speciale apparatuur.

Stadshout

Ieder jaar stelt de gemeente tien gekapte bomen ter beschikking aan inwoners en niet- commerciële instellingen die met dit stadshout alles mogen maken wat ze willen. De enige voorwaarde is dat andere mensen er ook iets aan hebben en er gebruik van mogen maken. Denk aan bankjes of een zandbak in de straat of bloembakken waar ook andere buurtbewoners van kunnen genieten.

De gemeente maakt dit mogelijk om het hergebruik van gekapte bomen en initiatieven van inwoners in hun wijk te stimuleren. De bomen worden niet speciaal voor dit doel gekapt, maar sneuvelden om andere redenen. Het stadshout wordt alleen gratis verstrekt als er aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Als de aanvrager een stichting, vereniging of particulier is en het hout gebruikt wordt voor niet-commerciële doeleinden (geen winstoogmerk);
  • Artikelen van het stadshout mogen alleen (tegen kostprijs) verkocht worden als deze gemaakt zijn in het kader van een erkend leer/werktraject of een traject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Particulieren maken iets waar ook anderen gebruik van kunnen maken;
  • Het hout wordt niet als brandhout gebruikt.

U kunt een aanvraag indienen via [email protected] en in de e-mail aangeven wat u met het hout gaat doen. De gemeente bezorgt de bomen op de aangegeven locatie (binnen Zaanstad) en brengt naderhand een bezoekje om te kijken wat er is gemaakt.

Reacties

Cookieinstellingen