Nieuw protocol voor het omgaan met vogelgriep

Foto: Pixabay / Susanne Jutzeler

Zaanstad heeft een nieuw vogelgriepprotocol. Wie één of twee dode (water)vogels heeft gevonden wordt verzocht dit bij de gemeente te melden via het telefoonnumer 14 075. Bij drie of meer dieren is het Landelijk meldpunt voor dierziekten van de NVWA de aangwezen plek (045- 54 63 188). Laat de vogel(s) in elk geval liggen.

Vogelgriep is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Vogels lopen de ziekte op door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Het virus komt ons land onder meer binnen door trekvogels en de import van pluimveevlees.

Vooral watervogels

Omdat het virus met trekkende watervogels naar Nederland wordt gebracht, lopen vogels die op of om het water leven het grootste risico. Behalve eenden, ganzen en zwanen gaat het ook om reigers en weidevogels. Daarnaast lopen vogels die watervogels eten risico: buizerds, haviken, slechtvalken, meeuwen en kraaien. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is heel klein, maar het kan wel.

Meldplicht

Vogelgriep is daarom een zogenoemde zoönose. Er is een meldplicht wanneer sprake is van griepverschijnselen bij vogels. Vermoedt u dat een in het wild levende of gehouden besmet is, bel je de dierenambulance van de Dierenzorg Zaanstreek via het nummer 075 – 615 66 66. De symptomen van vogelgriep zijn:

 • Algehele sloomheid;
 • Dieren maken geen geluid meer;
 • Uit de lucht vallen;
 • Apathisch gedrag;
 • Neurologische en coördinatieproblemen;
 • Bibberingen van de kop en nek;
 • Rondjes zwemmen en draaien;
 • Zwiepen met de nek;
 • Snot uit de snavel en/of ogen;
 • Blauwe, vergrote ogen;
 • Overmatig gapen en krabben.

Reacties