Nog geen besluit over andere talen op gemeentelijke website

Foto: Wikimedia / Lili Charlie

Nieuwe Europese regelgeving maakt dat vanaf december 2022 alle Nederlandse gemeenten bepaalde online informatie en procedures ook gaan aanbieden in één andere officiële Europese taal. In december 2023 moeten alle voorgeschreven producten volledig online afgehandeld kunnen worden in minstens één andere officiële Europese taal. Welke dat wordt is in Zaanstad nog niet besloten.

Momenteel is de precieze impact van deze nieuwe regelgeving nog onvoldoende bekend, schrijft het college aan de raad. De gemeente onderzoekt nog welke en hoeveel impact de nieuwe regelgeving gaat hebben en wat er technisch haalbaar is. In het eerste kwartaal van dit jaar moet er uitsluitsel over komen, ook wat betreft de financiële consequenties. Brussel gaf gemeenten vier jaar de tijd om de maatregel te implementeren. De invoering van de Europese regels valt min of meer samen met de wens van de gemeenteraad om een tweede en eventueel derde taal te gaan gebruiken op de gemeentelijke website, maar zonder daar de specificatie ‘officiële Europese taal’ aan te verbinden. Daar zou voor het einde van 2020 al meer duidelijkheid over komen, maar ook dat wordt wat later.

Reacties