Fietspad Hoogaarslaan – ZMC ontdaan van hinderlijke hobbel

Foto: Twitter / Sonja Puhl - Diehle

De gemeente heeft na een oproep van de Fietsersbond Zaanstreek een tijdelijke oplossing aangebracht om een potentieel gevaarlijk stukje fietspad tussen de Hoogaarslaan en het Zaans Medisch Centrum veiliger te maken.

Dat pad werd aangelegd om de Zorgboulevard met onder meer een grote vestiging van Albert Heijn te verbinden met de naastgelegen wijk en de twee scholen voor voortgezet onderwijs die zich daar bevinden, het Pascal en het Zuiderzee College. Het fiets-en wandelpad is inmiddels een drukke verbinding geworden. De landelijke Fietsersbond waarschuwt intussen dat steeds meer minder ervaren en kwetsbare fietsers zich niet meer op drukke fietspaden wagen vanwege de haast en de snelheid van andere gebruikers.

De potentieel gevaarlijke situatie.

De Fietsersbond pleit in de Fietsvisie 2040 voor drie netwerken waarmee conflicten tussen fietsers kunnen worden aangepakt: een rustig netwerk voor kwetsbare fietsers, een hoofdnet voor de fiets en een routenetwerk speciaal voor zware en snelle fietsen. Volgens hoogleraar sociale psychologie Paul van Lange (VU Amsterdam) zijn veel regels niet meer zo duidelijk en zijn er andere waar overtreders vrijwel nooit een bekeuring voor voor krijgen, zodat die vervagen. Hij noemt fietsen op stoepen en tegen de rijrichting in op een fietspad als voorbeeld. Volgens hem onderschatten de mensen die dit gedachteloos doen het effect van hun gedrag op anderen, die er onrustig of onzeker of zelfs bang van worden. Ouderen vrezen bijvoorbeeld om te wprden aangereden en om bij een val iets te breken door fietsers op het trottoir.

Spookrijdende fietsers zijn bepaald geen zeldzaamheid op de Wandelweg in Wormerveer.

Bewustwording

Snelle fietsers reageren volgens Van Lange veelal boos op kleine overtredingen van langzamere fietsers omdat zij bij een val vanwege hun vaart een hoger risico op ernstig letsel lopen. De grote verschillen in snelheid op fietspaden zijn een groeiend probleem en de hoogleraar pleit voor een bewustwordingscampagne: ‘Het zou helpen als je ziet dat je niet zo netjes fietst als je zelf dacht.‘

 

Reacties