Enquête gemeente over woonbeleving in Oud Koog

Foto: Gemeente Zaanstad

Oud Koog kent veel verschillende buurten, gebouwd in verschillende perioden en daarom elk met een eigen identiteit. De gemeente heeft een enquête opgesteld om van bewoners te weten te komen wat Oud Koog volgens hen bijzonder maakt en hoe ze hun wijk beleven.

Hoe een wijk wordt ervaren hangt ook van het weer af en daarom daarom wordt ook gevrraagd waar en hoe bewoners klimaatverandering ervaren. De antwoorden van de bewoners worden door het gemeentelijke Team Erfgoed meegenomen in adviezen over toekomstige ontwikkelingen in Oud Koog. Rond april 2023 moeten de resultaten van de enquête bekend worden.

Twintig minuten werk

De enquête werkt met kaarten waarop bewoners plekken, gebieden en routes kunnen aangeven. Vervolgens wordt een korte toelichting gevraagd. Eerst komen er vragen over de wijk, dan over de buurt en dan over de straten. Bij elke vraag wordt uitgelegd hoe het invullen en beantwoorden werkt. Ook is het mogelijk om foto’s te plaatsen. De enquête duurt ongeveer 20 minuten. De antwoorden worden anoniem gemaakt en worden  verwijderd nadat ze zijn gebruikt voor het verslag. Mensen kunnen de beantwoording te allen tijde onderbreken. Pas op ‘Klaar!’ drukken maakt er aan het slot van de vragenlijst een einde aan.

Reacties

Cookieinstellingen