Tata de fout in met meten stikstof: aangifte omgevingsdienst

feb 08 2023, 14:07 Bedrijvigheid
screenshot 20230208 140538
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft aangifte gedaan tegen Tata Steel. Tijdens een controle bij het staalbedrijf kwam een tekortkoming aan het licht in de manier waarop stofuitstoot wordt gemonitord. Extinction Rebellion voerde deze week nog actie bij de dienst in Zaandanm om o nder andere handhaving te eisen .
De toezichthouder neemt de nieuwste overtreding hoog op. Apparatuur bleek niet te zijn geijkt, terwijl dat wel verplicht is. 'Zonder juiste kalibratie van deze monitoren kunnen de meetgegevens niet gebruikt worden om te bepalen of Tata Steel aan de norm uit de vergunning voldoet,' aldus de omgevingsdienst. Het gaat om meetapparatuur die is bevestigd aan de zogeheten cokesgasfabrieken.

Rauwe cokes

Vooral over de oude cokesgasfabriek 2 is al langere tijd veel ophef. Die staat bekend als een van de meest vervuilende installaties van de grote staalproducent. De omgevingsdienst heeft Tata inmiddels ook al dwangsommen opgelegd ter waarde van 300.000 euro omdat de afgelopen maanden drie keer is geconstateerd dat sprake was van zogeheten ‘rauwe cokes’.
In de fabrieken worden gassen op een hoge temperatuur uit steenkool verwijderd. Wat overblijft is brandstof voor de hoogovens waarin ijzererts wordt verwerkt. Als deze steenkool onvoldoende verhit is geweest, komen gassen vrij die voor ongezonde uitstoot en milieuschade zorgen. Tata moet de zogeheten stofmonitoren nu alsnog gaan kalibreren, anders volgen meer boetes. De omgevingsdienst herhaalt ook nog eens dat onderzocht wordt of het eventueel mogelijk is om bij volgende overtredingen de vergunning voor de cokesgasfabrieken in te trekken.

Gedwongen sluiting

Dat stelde de dienst vorig jaar ook al eens. De installaties zijn cruciaal voor het productieproces van het bedrijf in IJmuiden. Het bedrijf zelf wil er uiteindelijk ook van af, maar volgens de huidige plannen gaat dat niet eerder dan in 2030. Tegen die tijd wil de directie ook een begin maken met het produceren van staal op een veel duurzamere manier, met behulp van waterstof in plaats van steenkool.

Veroordeling

De rechtbank in Amsterdam bepaalde vandaag dat Tata twee boetes moet betalen van in totaal 110.000 euro vanwege de verspreiding van gevaarlijke stofwolken en andere overtredingen van milieuregels. Volgens de rechtbank zijn de boetes opgelegd 'voor het niet of onvoldoende naleven van regelgeving die gericht is op het reguleren van potentieel verontreinigende activiteiten'. De rechtbank rekent het de staalproducent aan dat zij tekort is geschoten in haar verantwoordelijkheid naar de omgeving toe in het secuur naleven van vergunningen en regelgeving.

Verschillende fouten

Tegelijkertijd overwoog de rechtbank oog te hebben voor de moeite die is betracht om milieuverontreiniging te voorkomen of te beperken. De overtredingen speelden van 2018 tot en met 2021. In twee zaken was sprake van handelen in strijd met de omgevingsvergunning en in één geval zorgde dit voor zwarte sneeuw. Een derde zaak ging over het zonder vergunning lozen van afvalwater op de buitenhaven via het bedrijfsriool en de vierde zaak ging over het handelen zonder vergunning en het negeren van een voorschrift bij een proef met het koelen van staalslakken.