In Fieldlab Robotica samenwerken voor innovaties

jul 05 , 8:59 Bedrijvigheid
screenshot 20240705 084130
Mede dankzij het Fieldlab Robotica komen alle (V)MBO'ers in de Zaanstreek nu in aanraking met innovatieve (robot)technologie. Ook medewerkers van bedrijven kunnen hier echter terecht om te leren over deze innovaties. Bij robotica gaat het erom menselijk handelen te vervangen door robottechnologie.
In het Fieldlab werken studenten, bedrijven en onderwijs met elkaar samen aan waardevolle toepassingen. 'Robots zet je in om meer vaart te kunnen maken en om repeterend (saai) werk aan ze over te laten, zodat mensen zich kunnen richten op datgene wat robots niet kunnen: toepassingen bedenken die onze wereld beter maken,' zegt Saskia Hovinga. Zij was vanuit het Talland College als programmamanager betrokken bij de ontwikkeling van het fieldlab.

Hackatons

'We werken in het fieldlab onder andere met hackathons,' legt Hovinga uit. 'Dat is een bepaalde systematiek waarbij studenten vanuit verschillende disciplines een groep vormen en samen een oplossing bedenken. Gedurende een hackaton gaan studenten op bezoek bij de organisatie die een vraag heeft. Ze verdiepen zich en werken samen aan een oplossing, die ze presenteren in een voorstel of soms zelfs een prototype.'

Iedereen draagt bij

Een succesverhaal was het vraagstuk van een levensloopbestendige woning. Daar komt namelijk veel bij kijken. 'Ineens zaten studenten verpleegkunde over ziektebeelden te vertellen aan studenten van de bouwopleidingen. Die op hun beurt weer een ontwerp konden maken van een huis met de juiste voorzieningen.' Dat kun je bijvoorbeeld ook toepassen voor een energiezuinige woning. Andere vragen die in hackatons voorbijkomen gaan over bijvoorbeeld ICT-problemen, veiligheid en domotica. 'Studenten vanuit alle MBO-opleidingen kunnen hun bijdrage leveren, zoals installatietechniek en marketing. Er waren ook VMBO’s bij betrokken. En wat je verder ziet is dat het HBO vraagstukken oppakt.