Bundeling bedrijven in dezelfde sector levert beperkt extra banen op

Foto: Google Street View

Regio’s hebben een iets hogere werkgelegenheidsgroei als nieuwe bedrijfsvestigingen sterker gerelateerd zijn aan de bedrijfstakken die al in de regio actief zijn, maar de omvang van het effect is beperkt. Dit blijkt uit een nieuwe publicatie van het Centraal Planbureau.

Economische ontwikkelingen komen voor een belangrijk deel binnen regio’s tot stand. Nederlandse regio’s verschillen in hun economische activiteiten en iedere regio heeft zijn eigen relatieve sterkten of voordelen. Het CPB vergeleek regio’s waar de jaarlijkse groep nieuwe vestigingen sterk gerelateerd is aan de al bestaande regionale activiteiten met regio’s waar dit minder het geval is. Er is sprake van gerelateerde sectoren als er relatief veel werknemers van baan wisselen tussen de sectoren.

Kennisuitwisseling

Er is dan gemakkelijker kennisoverdracht over sectoren heen, bijvoorbeeld door werknemers die nieuwe ideeën en vaardigheden meebrengen. Het CPB-onderzoek laat zien dat de groei van de werkgelegenheid beperkt hoger uitvalt als dat het geval is, zoals in Zaanstad bijvoorbeeld binnen de voedingsmiddelenindustrie. De verhoging ligt in de orde van een tiende procentpunt, terwijl de regionale werkgelegenheidsgroei varieert tussen plus en min zeven procent.

Regionale overheden kunnen bedrijven die een locatie zoeken inzicht bieden in hun gerelateerdheid met andere (bedrijfs)activiteiten in de regio. Ondernemers kunnen er immers baat bij hebben dit mee te nemen in hun overwegingen. Over het algemeen zijn de economische prikkels bij de vestigingskeuze goed: bedrijven die een nieuwe plek zoeken hebben zelf baat bij een keuze die de kans op overleven en groei van de nieuwe vestiging verhoogt.

Reacties

Cookieinstellingen