Vier fracties willen verbod op ‘fossiele reclame’ in de buitenruimte

Een poster van 100 jaar geleden.
Een poster van 100 jaar geleden.
Foto: Flickr / Jan Willemsen

Een aantal Zaanse fracties wil een verbod op ‘reclames voor diensten en goederen die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen’ op gemeentelijke eigendommen zoals abri’s, lichtmasten, losstaande panelen en op rotondes. Duidelijk omschreven wordt dat niet, maar het lijkt erop dat in dat geval vliegmaatschappijen  – en dus ook bijvoorbeeld reisorganisaties? – geweerd zouden moeten worden.

Zaanstad heeft de ambitie heeft om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn en daar past de huidige praktijk van reclame in de openbare ruimte voor fossiele producten die uitstoot veroorzaken van stoffen zoals CO2 en fijnstof niet bij, vinden GroenLinks, Rosa, de  PvdA en de Partij voor de Dieren. Zij komen daarom met een motie om bij nieuwe contracten en aanbestedingen voor buitenreclame de voorwaarde op te nemen datn deze reclames zijn uitgesloten van deelname. ‘Eerdere acties tegen het maken van reclame voor tabaksproducten zijn zeer effectief  gebleken,’ constateren ze ter onderbouwing van het voorstel dat donderdag besproken wordt. ‘Draagvlak en publieke opinie zijn van groot belang in het realiseren van de transitie naar een duurzame samenleving,’ aldus het kwartet.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen