Weer vergunning geweigerd voor viskraam in Saendelft

Foto: Pixabay / Bernd Hildebrandt

Het college heeft opnieuw de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een permanente standplaats van Fish & Zo geweigerd. Ditmaal gaat het om de plek ter hoogte van huisnummer 219 aan de Gele Ring in Assendelft.

Vis verkopen in Saendelft is geen sinecure, zoals Fish & Zo aan den lijve ondervindt. Van twee tijdelijke plekken bij het winkelcentrum moest de kar verhuizen naar een stek nabij station Krommenie – Assendelft, die ook weer voor een beperkte periode in gebruik mocht worden genomen en toen was het weer terug naar de Gele Ring. Daar wordt de aanloop gedeeld met de liefhebbers van oliebollen. Maar een vaste standplaats blijft dus vooralsnog buiten bereik.

Ook in Wormerveer

Het gesleep met de viskar heeft alles te maken met het ontbreken van beleid voor permanente standplaatsen, waaraan nu gewerkt wordt. Ook collega visboer Ton Teel dreigde dreigde daar de dupe van te worden met zijn kraam op de parkeerplaats van Shoppingcenter Noorderveld in Wormerveer, maar die kreeg de toezegging dat hij mag blijven tot er in Zaanstad heldere regels zijn gemaakt en door de raad zijn vastgesteld. Voor Fish & Co geldt dat nu ook, waarmee de toekomst nog niet verzekerd is maar de druk wel even van de ketel is gehaald.

Nu de gevraagde vergunning is geweigerd kunnen belanghebbenden die het niet eens zijn met dat besluit tot en met donderdag 10 februari een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Reacties

Cookieinstellingen