Wormerveers bedrijf innoveert met moderne sorteermachine voor kleding

Foto: Google Street View

Wieland Textiles BV heeft in Wormerveer een nieuwe machine voor het sorteren van afgedankte kleding in gebruik genomen. Daarmee heeft Zaanstad weer een stap gezet richting het doel om de landelijke koploper op het gebied van hergebruik van textiel te worden, laat de gemeente weten.

De nieuwe ‘Fibersort’ kan op grote schaal de vezelsamenstelling van kleding vaststellen en die vervolgens sorteren. De materialen komen dan beschikbaar voor verdere verwerking. Textiel dat niet opnieuw gedragen kan worden, wordt geschikt gemaakt als grondstof voor nieuwe producten. Hierdoor komt er minder oude kleding dan voorheen in de verbrandingsoven terecht en wordt de textielketen in Zaanstad nog effectiever, efficiënter en milieuvriendelijker.

Zaanstad en Wieland zijn dit jaar hun samenwerking begonnen. Het doel is om een beter milieuresultaat te boeken dan in het verleden, waarbij textiel wordt ingezet als onderdeel van de circulaire economie.

Eind jaren 1960 begonnen de broers Cor, Bob en Henk Wieland een lompensorteerderij in Amsterdam, waarbij ze zich vooral richtten op de terugwinning van waardevolle grondstoffen uit gebruikt textiel, onder andere voor poetslappen. De meeste kleding werd in die tijd nog gedragen tot die tot op de draad versleten was. In de jaren 1980 was de markt voor tweedehands textiel dermate veranderd dat het bedrijf niet op de oude leest kon worden voortgezet.

In 2000 naar Wormerveer

De oudste broer Henk maakte ruimte voor zijn zoon René, die al een aantal jaren in de zaak werkzaam was. René Wieland richtte in 1984 Wieland Textiel op en vestigde zich in het voormalige bedrijfspand van zijn vader en ooms in Lijnden. In 2000 verhuisde Wieland Textiel naar de huidige locatie aan de Handelsweg 8 in Wormerveer.

Export

In afwijking van het oude familiebedrijf werkt Wieland Textiel al vanaf het begin volgens een bedrijfsmodel waarbij de voornaamste inkomsten worden gegenereerd uit de verkoop van herdraagbare kleding aan afnemers in het buitenland. Dat is tot op de dag van vandaag de dobber waarop de onderneming drijft. De hoogwaardige recycling van de niet-herdraagbare restproducten wordt de laatste jaren echter steeds belangrijker.

Door over te schakelen van het wegtransport naar de binnenvaart voor het vervoer van gesorteerd textiel in Nederland heeft Wieland de CO2-uitstoot van dit transport met zo’n vijftien procent weten te reduceren. In het kader van dat project is uitgezocht dat Wieland jaarlijks ruim tien ton CO2-uitstoot kon voorkomen door de gesorteerde kleding niet per vrachtwagen maar met een binnenvaartschip naar de haven van Rotterdam te laten vervoeren. Nagenoeg alle herdraagbare kleding die Wieland exporteert naar bestemmingen in Afrika en Azië wordt nu binnen Nederland via het water vervoerd.

Rond 45 werknemers

Met zo’n 45 werknemers verzorgt Wieland Textiel de recycling van zeven à acht miljoen kilo gebruikte kleding per jaar. Meer dan 95 procent van al het ingezamelde textiel wordt uiteindelijk opgesplitst in herdraagbare kleding en grondstoffen voor nieuwe producten.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen