Ruim 30 milieu-overtredingen maritieme sector bij grote controle

Foto: Pixabay / Erich Westendarp

Een milieucontrole van 140 zee- en binnenvaartschepen en van maritieme bedrijven en het containertransport heeft 34 overtredingen aan het licht gebracht. Zeven zaken zijn nog in onderzoek, aldus de Inspectie Leefomgeving en Transport. De inspectie werd samen met de politie uitgevoerd in het kader van een door Interpol georganiseerde wereldwijde handhavingsactie tegen milieucriminaliteit op het water.

Dertien zeeschepen gingen de fout in met het lozen van afvalwater. Schepen moeten hun huishoudelijk afvalwater afgeven in de haven van vertrek als ze niet voldoende ruimte aan boord hebben om dit op te slaan. Twaalf schepen hadden dat niet gedaan. Eén schip had de papieren niet op orde. Eveneens dertien keer werden fouten ontdekt bij de im- en export van elektrisch en elektronisch afval. Dit transport is aan strenge regels gebonden om te voorkomen dat het afval bijvoorbeeld in Afrika terechtkomt en daar milieuvervuiling veroorzaakt. Er bleek onder meer afval gemengd te zijn met schroot.

Vier maal strafvervolging

Er is ook gecontroleerd op het vermengen van stookolie met chemische afvalstoffen. Vervuilde scheepsbrandstof kan ernstige vervuiling veroorzaken. Bij drie schepen zijn overtredingen ontdekt, aldus de inspectie. Ook met het transport van kunststof afval was niet alles in orde. Van de gecontroleerde schepen kregen er vier een waarschuwing en een aantal zaken wordt nog nader uitgezocht. Er zijn geen fouten ontdekt bij de controle van zwaveluitstoot van zeeschepen. Dertig zaken zijn inmiddels bestuursrechtelijk afgehandeld. In vier zaken volgt strafvervolging.

Reacties

Cookieinstellingen