Leges horeca en evenementen terug naar oude prijzen

Foto: Gemeente Zaanstad

Het college wil de leges voor vergunningen voor de horeca, het organiseren van evenementen en voor kinderopvang met ruim 66 procent verlagen. De bedragen gingen begin dit jaar nog omhoog om volledig kostendekkend te zijn. Maar nu gaan ze als de raad akkoord gaat terug naar het niveau van 2020, plus anderhalf procent inflatie.

De gemeente probeert op deze manier lokale ondernemers te steunen die getroffen zijn door de coronacrisis. De verlaging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari dit jaar. ‘Vanuit de samenleving en de raad kwamen eerder dit jaar signalen dat de verhoging zorgt voor extra obstakels. Door de coronamaatregelen heeft het lokale bedrijfsleven het al lastig en de hoogte van de leges is een extra belemmering om nieuwe activiteiten en evenementen te organiseren,’ schrijft het college in een persbericht.

Voorlopig geen inning

Zaanstad wil het tekort dat door de ingreep ontstaat op de begroting financieren uit de coronagelden die door het Rijk worden uitgekeerd. Voorlopig worden geen rekeningen verstuurd voor aanvragen van vergunningen die onder het voorstel vallen: pas na de behandeling daarvan in de gemeenteraad worden de leges in rekening gebracht. Ook zal de gemeente te veel betaalde leges voor aanvragen vanaf 1 januari terugbetalen.

De raad stelt de hoogte van de leges voor volgend jaar vast tijdens de begrotingsbehandeling in november. Het college zoekt naar een structurele oplossing voor de tarieven in 2022. Ook stelt het college voor om de precariobelasting op horecaterrassen over 2021 kwijt te schelden.

Situatie nog zorgelijk

Eind 2020 besloot het college – in afwachting van de ontwikkelingen rondom corona – om deze belasting niet te heffen over het eerste kwartaal van dit jaar. Nu duidelijk is dat de ontwikkelingen rondom corona nog steeds zorgelijk zijn, wordt die regeling verlengd. Ook hiervoor wil Zaanstad de coronagelden aanspreken. Eerder werd al bekend dat de verruiming van de terrassen wordt toegestaan tot aan 2023, mits er tegen die tijd nog landelijke coronabeperkingen gelden.


Reacties