Innovatieve ondernemers in nood kunnen weer beroep doen op krediet

Foto: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid-19 kunnen vanaf vandaag weer een aanvraag voor een overbruggingskrediet indienen via de portal van de Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers. Die is verlengd.

De COL is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en MKB’ers zonder bancair krediet die in financiële problemen zijn gekomen door de virusuitbraak. In totaal is er 300 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op verzoek van het ministerie verstrekken de regionale ontwikkelingsmaatschappijen overbruggingsleningen tussen de 50.000 en twee miljoen euro, met gunstige condities. Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september. Daarna bleek er nog een bedrag van ruim 35 miljoen euro onbenut te zijn.

Verlengd tot 30 juni

Gezien het verloop het verloop van het economisch herstel en het resterende COL-budget heeft het kabinet besloten om de regeling te verlengen tot uiterlijk 30 juni. ‘Bij de start van de COL hoopten we dat deze regeling enkele maanden nodig zou zijn en de situatie eind 2020 weer ‘normaal’ zou zijn. De praktijk is helaas anders. Covid-19 houdt Nederland en het bedrijfsleven nog steeds stevig in zijn greep. We onderschrijven dan ook het besluit van het kabinet om de COL-regeling te verlengen en zo ondernemers door deze crisis te helpen zodat zij kunnen blijven innoveren. Want innovaties zijn essentieel om onze economie weer op peil te krijgen na de crisis,’ aldus Rinke Zonneveld namens de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in een persbericht.

 

 

 

De online aanvraagportal is vandaag weer open gegaan. Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de aanvragen regionaal beoordeeld worden en dat een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria zoals het aantal fte, de aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, de aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Bedrijven die eerder een COL toegekend hebben gekregen kunnen niet opnieuw aanspraak maken op de regeling.

 

 

 

 

Reacties