Zorgen bij SP na brand bij Bunge Loders Croklaan

Foto: Google Earth

Bunge Loders Croklaan kreeg al in 2018 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord een natuurwetvergunning voor de bouw van een biomassacentrale, waarvoor door Zaanstad vorig jaar nog geen omgevingsvergunning was verleend. Door de grote brand van gisteren die tot een massale inzet van de hulpdiensten leidde zet de SP nu vraagtekens bij de voorgenomen bouw.

Uit voorzorg werd gisteren een groot gebied rondom het terrein van Bunge Loders Croklaan afgezet vanwege mogelijk ontploffingsgevaar. De brand die woedde in het isolatiemateriaal van een opslagtank met vetzuur was snel onder controle, maar heeft steunfractielid Anna de Groot wel aan het denken gezet: is het gezien de risico’s die fabrieken als altijd opleveren voor woonwijken wel een goed idee om daar nóg een ketel, te weten een biomassacentrale van 14,5 MegaWatt voor eigen restproducten, neer te zetten?

Hoe gevaarlijk was de brand

Ze wil komende donderdag tijdens het digitale vragenuurtje van de gemeenteraad ook de oorzaak van de brand weten, of omwonenden of de klanten en medewerkers van nabijgelegen bedrijven (zoals de Dekamarkt) op enigerlei wijze in gevaar geweest en of er stoffen zijn neergedaald op de woonwijken van Wormerveer Zuid en Zaandijk.

Reacties