Energietransitie komt hier nog niet van de grond

Foto: Pixabay / Michael Gaida

Gemeenten in Nederland laten enorme verschillen zien wat betreft de snelhid waarmee afscheid genomen wordt van aardgas. Wordt in koploper Purmerend inmiddels al minstens 70,5 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd, daar is dat in Zaanstad 0,3 procent. Dat blijkt uit een inventarisatie van energiereus Vattenfall.

Met iets minder dan 30 jaar tot de eindstreep van het klimaatakkoord, is momenteel ten minste 7,9 procent van de woningen in Noord-Holland aardgasvrij, met Purmerend, Diemen (23,5 procent) en Amsterdam (14,2 procent) voorop. Die gemeenten hebben dat grotendeels te danken aan het feit dat zij ervoor kozen om huizen op het warmtenet aan te sluiten in plaats van op het gasnet. De gemeente Velsen moet de grootste stappen maken om de klimaatdoelen te halen: daar wordt 0,2 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd, maar Zaanstad doet het dus niet veel beter.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen bijna alle huizen voor 2050 van het aardgas af moeten. Van alle woningen wordt in Noord-Holland 7,5 procent verwarmd door middel van stadsverwarming, een duurzaam alternatief voor losse CV-ketels op gas waarmee 50 tot 80 procent CO2-uitstoot wordt bespaard. De warmtepomp is momenteel in minstens 0,4 procent van de huizen geïnstalleerd. De uitdaging van de warmtetransitie ligt met name in de diversiteit van het woningaanbod. Hoe en waar mensen wonen bepaalt de mogelijkheden: er is niet één oplossing.

Warmtenetten

Zo kan een warmtenet voor nieuwbouwwijken een uitkomst zijn, maar is aansluiting op het warmtenet in landelijke gebieden weer moeilijker dan in dichtbebouwd stedelijk gebied en liggen individuele oplossingen meer voor de hand. Ook in de steden zijn grote stappen nodig om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. In Zaandam is het spinternieuwe warmtenet omstreden omdat daarvoor de komende jaren nog een vervuilende biomassacentrale nodig is. Daar moet echt duurzame brandstof op den duur de nu gebruikte houtsnippers gaan vervangen.

Warmtepompen

‘In de warmtetransitie in de gebouwde omgeving is ontzettend veel klimaatwinst te behalen door woningen en bedrijven aardgasvrij te maken en duurzaam te verwarmen. Er is veel behoefte aan betaalbare alternatieven voor aardgasvrij wonen voor verschillende typen gebouwen en woonomgevingen,’ zegt Arno van Gestel, commercieel directeur Warmte bij Vattenfall Nederland. Dat bedrijf investeert in warmtenetten en in de verduurzaming daarvan, ontwikkelt warmtepompen en biedt sinds kort klanten ook groen gas aan. Edam-Volendam is koploper als het op warmtepompen aankomt: tenminste 2,2 procent van alle koopwoningen heeft daar een warmtepomp. In Zaanstad is dat 0,5 procent.

Een warmtepomp is een duurzaam alternatief voor een traditionele CV-ketel. Een warmtepomp zet energie uit lucht, water of bodem om in bruikbare warmte voor verwarming en water. Hierbij gebruikt de warmtepomp alleen wat elektrische hulpenergie. Een goed werkende warmtepomp zal de CO2-uitstoot van de woning sterk laten afnemen. In Nederland kiezen huiseigenaren het vaakst voor een warmtepomp die energie haalt uit de buitenlucht (56,1 procent), gevolgd door warmtepompen die hun energie onttrekken uit grondwater (29,1 procent) en de bodem (14,8 procent).

Reacties