Vanmiddag overlast verwacht door emissiemeting biomassacentrale

Foto: Twitter / Jos Kerkhoven

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied waarschuwt dat vandaag in de namiddag ‘kortstondig (maximaal een uur) rook- en geuroverlast‘ kan ontstaan als Bio Forte de grote ketel van de biomassacentrale aan de Zaandamse Pascalstraat opstart voor de laatste emissiemeting.

Bio Forte heeft tot 31 oktober de tijd gekregen om de verplichte emissiemeting uit te voeren. De grote ketel kan daarvoor pas opgestart worden als er voldoende warmtevraag is, en dat is volgens de dienst nu het geval. ‘Tijdens de opstartfase is niet te voorkomen dat de emissienormen tijdelijk worden overschreden. Bio Forte houdt zoveel mogelijk rekening met de omstandigheden (zoals het weer en de schooltijden) om de geur- en rookoverlast voor de omgeving te beperken. Een inspecteur van de omgevingsdienst zal het opstarten nauwlettend volgen,’ meldt de instantie die onder meer toeziet op de naleving van vergunningen. Overlast van de centrale kan worden gemeld via het klachtenformulier van de dienst.

Reacties