Subsidies en gratis coaching voor boeren via Landbouwportaal

Bodemcoach John Huiberts op de akker van bollenbedrijf Brouwer (archieffoto september 2019).
Foto: HHNK

Het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is akkoord met het openstellen van de subsidiemogelijkheid van het Landbouwportaal. Er is 430.000 euro beschikbaar voor bovenwettelijke maatregelen door boeren die op hun bedrijf aanpassingen willen doen om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren.

Waterschapsbestuurder Siem Jan Schenk denkt dat de nieuwe subsidieronde nog meer boeren een duwtje in de juiste richting geeft. ‘Vaak is de wil er wel om verbeteringen door te voeren, maar voor bijvoorbeeld veehouders levert een nieuwe mestopslag met minder uitspoeling naar de sloot niet direct een hogere melkproductie op. Investeringen zijn soms best wel fors. Met de subsidies via het Landbouwportaal Noord-Holland wordt het, naast de gratis bedrijfsbezoeken door een coach, nog aantrekkelijker gemaakt om de bovenwettelijke maatregelen nu te gaan toepassen,’ zegt hij in een persbericht van het schap.

Al bijna 1300 deelnemers

Sinds de opening van het Landbouwportaal in mei 2018 hebben bijna 1300 agrariĆ«rs zich aangemeld en diverse maatregelen getroffen om de bodem- en waterkwaliteit in hun omgeving te verbeteren. De thema’s die centraal staan zijn erfafspoeling van mineralen en nutriĆ«nten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting en beheer en zoetwatermaatregelen. Via de website hebben boeren toegang tot informatie over thema’s die betrekking hebben op erf- en bodemgerelateerde thema’s in relatie tot het watersysteem.

Gratis coaching

Ook is het mogelijk om via het portaal gratis bedrijfsbezoeken door een coach en subsidiemaatregelen aan te vragen. Na een evaluatie is de subsidieverordening Bodem & Water herzien en zijn de subsidiemaatregelen waar nodig aangepast. Deze wijzigingen gaan in per 29 oktober 2020 en gelden voor alle aanvragen die dan worden ingediend. Het Landbouwportaal Noord-Holland is ontstaan uit Samenwerken aan Bodem & Water, een samenwerking tussen LTO Noord, de vier agrarische collectieven, KAVB, de provincie en de drie waterschappen in de provincie (naast HHNK ook het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).

Het doel van de samenwerking is het agrarische bedrijf en het watersysteem in Noord-Holland gezonder en veerkrachtiger te maken wat betreft waterkwaliteit, voldoende zoetwater en bodemkwaliteit. Aanvragen kunnen vanaf 29 oktober worden ingediend.

Reacties